Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-8 van 8

 • 1.

  32500 III 13 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  08-07-2011 Brief minister-president ter aanbieding van een afschrift van een Koninklijk Besluit d.d. 6 juli 2011, nr. 11.001656, houdende instelling van een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk Het afschrift is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 20-07-2011

 • 2.

  32500 III 12 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  08-07-2011 Brief minister-president ter aanbieding Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010 Bij deze brief biedt minister-president Rutte (AZ) de Kamer de Jaarevaluatie van de Postbus 51-campagnes over 2010 aan. In zijn brief haalt de minister enige hoofdpunten aan uit de Jaarevaluatie. Ook staat hij kort stil bij een aantal toekomstige ontwikkelingen rond de massamediale communicatie van de Rijksoverheid.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 15-07-2011

 • 3.

  32500 III 10 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  15-04-2011 Brief minister-president over het beantwoorden van vragen van leden van de Tweede Kamer om feitelijke informatie en toelichting door ambtenaren In onderhavige brief doet minister-president Rutte (AZ) het voorstel om feitelijke vragen van leden van de Tweede Kamer, niet zijnde vragen uit hoofde van artikel 134 van uw Reglement van orde, te stellen aan het hoofd van de afdeling die belast is met de bestuursondersteuning van bewindslieden en ambtelijke leiding van het betreffende ministerie.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 20-04-2011

 • 4.

  32500 III 7 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  03-02-2011 Brief minister-president over de werkprogramma's van de strategische adviesraden Bij deze brief biedt minister-president Rutte (AZ) de Kamer de werkprogramma's voor 2011 aan van de strategische adviesraden. In zijn brief gaat de minister-president met name in op de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen en de Raad voor de Wadden
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 11-02-2011

 • 5.

  32500 III A Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat/algemene zaken en huis der koningin

  18-01-2011 Eindverslag
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 20-01-2011

 • 6.

  32500 III 6 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  17-11-2010 Brief minister-president over met name de brandstofaccijnzen De premier geeft aan dat de brandstofaccijnzen niet los van België en Duitsland gaat verhogen. Tevens wordt in antwoord op een vraag uit de Kamer aangegeven dat een alternatief voor ontpoldering van de Hedwigpolder ontwikkeld zal worden.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 25-11-2010

 • 7.

  32500 III 4 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  06-10-2010 Brief minister-president over doorgeleiding verzoek Kamer inzake toezending van de werkprogramma's 2011 van de strategische adviesraden
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 13-10-2010

 • 8.

  32500 III 3 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  21-09-2010 Brief minister-president ter aanbieding overzicht voorgenomen publiekscampagnes van de Rijksoverheid Het overzicht is als bijlage bij deze brief gevoegd, evenals een document over de toetsingsprocedure en selectiecriteria ten aanzien van RTV-aanmeldingen voor 2011.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-09-2010