Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 10

 • 1.

  32500 XV F Verslag van een schriftelijk overleg

  09-09-2011 Verslag schriftelijk overleg over de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van toezeggingen die door de bewindslieden aan de Eerste Kamer zijn gedaan Dit verslag bevat onder meer een overzicht van rappelabele toezeggingen SZW.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-09-2011

 • 2.

  32500 XV 99 Verslag van een algemeen overleg

  01-06-2011 Verslag algemeen overleg van 28 april 2011 over onder meer invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein Betreft een geredigeerd woordelijk verslag van het vervolgoverleg dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 april 2011 heeft gevoerd met minister Kamp van Sociale (SZW) over: - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 maart 2011 inzake invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012-2015 (32 500-XV, nr. 75); - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 januari 2011 met antwoord op de vraag van het lid Koser Kaya gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 11 januari jl. over een gat van ongeveer 210 mln. in de begroting (32 500-XV, nr. 59); - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 8 maart 2011 met reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt om een toelichting op een interview in de Volkskrant (19 februari 2011) over de uitspraak van de minister dat de so
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 07-06-2011

 • 3.

  32500 XV E Verslag van een schriftelijk overleg

  27-05-2011 Verslag schriftelijk overleg over de Internationale Arbeidsconferentie 2011
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 01-06-2011

 • 4.

  32500 XV 81 Verslag van een algemeen overleg

  12-05-2011 Verslag algemeen overleg van 6 april 2011, over invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012-2015 Betreft algemeen overleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Kamp (SZW) van 6 april 2011, over: - de brief van de minister van SZW d.d. 14 maart 2011 inzake invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012-2015 (Kamerstuk 32 500 XV, nr. 75); - de brief van de minister van SZW d.d. 13 januari 2011 met antwoord op de vraag van het lid Kos¸er Kaya gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 11 januari jl. over een gat van ongeveer 210 mln. euro in de begroting (Kamerstuk 32 500 XV, nr. 59); - de brief van de minister van SZW d.d. 8 maart 2011 met reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt om een toelichting op een interview in de Volkskrant (19 februari 2011) over de uitspraak van de minister dat de sociale wetten op de schop moeten (Kamerstuk 29 544, nr. 280); - de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 28 maart 2011 inzak
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 16-05-2011

 • 5.

  32500 XV D Verslag van een schriftelijk overleg

  18-03-2011 Verslag schriftelijk overleg over de halfjaarlijkse stand van zaken t.a.v. de toezeggingen die de minister van SZW aan de Eerste Kamer heeft gedaan
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-03-2011

 • 6.

  32500 XV 69 Verslag van een algemeen overleg

  08-03-2011 Verslag algemeen overleg van 10 februari 2011 over aanpak beperking export uitkeringen Dit verslag van een overleg met minister Kamp (SZW) betreft de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 december 2010 over de aanpak beperking export uitkeringen (kamerstuk 32500 XV, nr. 57).
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 10-03-2011

 • 7.

  32500 XV 56 Verslag van een algemeen overleg

  23-12-2010 Verslag algemeen overleg gehouden op 24 november 2010 over het toezichtverslag PBO SER 2009 Verslag van een algemeen overleg van 24 november 2010 met minister Kamp (SZW) over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 mei 2010 met het toezichtverslag PBO SER 2009 (32123 XV, nr. 61).
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 30-12-2010

 • 8.

  32500 XV 16 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  29-11-2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 09-12-2010

 • 9.

  32500 XV 13 Verslag van een algemeen overleg

  22-11-2010 Verslag algemeen overleg van 4 november 2010, betreffende een kennismakingsoverleg met minister Kamp en staatssecretaris De Krom (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 november 2010 een kennismakingsoverleg gevoerd met minister Kamp (SZW) en staatssecretaris De Krom (SZW). Beide bewindspersonen leggen in hun openingswoorden accenten en benadrukken het belang van arbeidsparticipatie: betaald werk voor iedereen, waaronder mensen met een beperking. Kamp geeft in dit overleg tevens een toelichting op de taakverdeling tussen de staatssecretaris en hemzelf.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-11-2010

 • 10.

  32500 XV 12 Verslag van een algemeen overleg

  19-11-2010 Verslag algemeen overleg van 4 november 2010 over vanuit de WW gestarte zelfstandigen Dit verslag van een overleg met minister Kamp (SZW) betreft: - brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (kamerstuk 32123 XV, nr. 66); - brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'Handleiding herbeoordeling zzp' en 'Tweede voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen' (kamerstuk 32500 XV, nr. 5).
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 23-11-2010