Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. KABINET DER KONINGIN

3.1 Algemene doelstelling

Het Kabinet der Koningin (KdK) draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koningin en ministers. Het KdK is tevens belast met de bewaring van oorspronkelijke staatsstukken.

Het werkaanbod wordt bepaald door externe factoren (agenda van de Koningin, staatsstukken vanuit de ministeries, verzoekschriften van burgers).

3.2 Taken

  • a.  Namens de Koningin onderhouden van contacten met bewindslieden, commissarissen der Koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders;
  • b.  Informatie verzamelen en op grond hiervan de Koningin schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van haar gesprekken met de minister-president en met andere binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken;
  • c.  Begeleiden van de Koningin tijdens staatsbezoeken en ander verblijf buitenlands;
  • d.  Voeren van correspondentie namens de Koningin;
  • e.  Tijdig en in correcte vorm aan de Koningin ter tekening of ter goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;
  • f.  Behandelen en doorgeleiden van aan de Koningin gerichte verzoekschriften;
  • g.  Archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren daarvan (volgens de Archiefwet).

3.3 Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

2 310

2 391

2 352

2 351

2 351

2 351

 
               

Mutatie eerste suppletore begroting 2010

 

– 4

– 4

– 4

 
               

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie 2015

           

2 351

2. Toegekende prijsbijstelling

 

6

6

6

6

6

3. Aandeel KdK in eindejaarsmarge 2009 AZ

 

23

         

Stand ontwerpbegroting 2011

 

2 410

2 354

2 353

2 357

2 357

2 357

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

0

2 391

2 352

2 351

2 351

2 351

 
               

Mutatie eerste suppletore begroting 2010

 

 
               

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie 2015

           

2 351

2. Bijstelling doorbelasting aan h. I

 

–4

2

2

6

6

6

3. Aandeel KdK in eindejaarsmarge 2009 AZ

 

23

         

Stand ontwerpbegroting 2011

 

2 410

2 354

2 353

2 357

2 357

2 357

Toelichting:

  • 2.  Het saldo van de afboeking van uitgavenbudget bij de eerste suppletore begroting en de bijboeking van de prijsbijstelling op het uitgavenbudget wordt doorberekend aan h.I en leidt derhalve tot navenante aanpassing van de ontvangsten.