Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

In 2011 zal worden doorgegaan met het ingezette beleid om de actuele milieucriteria toe te passen bij alle aanbestedingen waarvoor milieucriteria zijn vastgesteld. Wanneer dat bij een specifieke aanbesteding niet mogelijk is, dan zal dat worden toegelicht.

Naast vastgestelde criteria die als eisen zijn geformuleerd, zullen in voorkomende gevallen ook aanvullende wensen worden meegenomen bij de aanbestedingen.

Zowel voor de eigen aanbestedingen als voor de interdepartementale aanbestedingen die in het kader van categoriemanagement worden uitgevoerd, wordt op deze manier gestreefd naar 100% duurzaam inkopen.