Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 14 TREFWOORDENLIJST

Aanmeldcentrum 84, 115

Academie voor wetgeving 23

Adoptie 68, 70, 71, 72, 159, 165, 166, 170, 174, 187, 188, 208, 209, 213

Afdoeningen 52, 76, 125, 205

Alleenstaande minderjarige vreemdeling 10, 81, 210

BES-eilanden 162, 163, 210

BIBOB 46, 48, 134, 135, 136, 208, 210

Biometrie 78, 79, 131

Buitengewone Opsporingsambtenaar 210

Bureau Financieel Toezicht 201, 202, 210

Commissie Gelijke Behandeling 201, 202

Criminaliteitspreventie 44, 157, 210

Cybercrime 52, 170, 186

DNA 54, 55

Eergerelateerd geweld 166, 169, 188

Elektronisch toezicht 116, 210

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 60, 73, 180

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 21, 93

Europese Unie 21, 78, 93, 188, 210

Forensische zorg 12, 13, 20, 56, 57, 58, 70, 109, 110, 112, 117, 118

Fraudemeldpunt 210

Gedragsinterventies 60, 73, 76, 180, 204

Gerechtskosten 122, 124, 147, 148, 149

Geschilbeslechting 27, 34, 168, 208

Griffierechten 14

Halt 44, 47, 49, 50, 68, 74, 202

Hoge Raad 27, 28, 29, 33, 37, 39, 169, 203, 206, 209

Homogene Groep Internationale Samenwerking 4, 211

Huiselijk geweld 8, 43, 44, 45, 49, 50, 159, 172, 177, 179, 182, 184, 188, 192, 194

Integriteit 1, 8, 26, 30, 46, 48, 83, 133, 134, 191, 198, 210, 211

Interlaken-conferentie 93

Interlandelijke adoptie 10, 68, 69, 70, 71, 72, 196

Internationale rechtsorde 1, 12, 21, 91, 92, 94, 95, 161

ISD-maatregel 57, 60

JBZ 94, 207, 211

Jeugd 1, 10, 12, 13, 14, 44, 46, 52, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 159, 175, 178, 184, 194, 195, 198, 202, 205, 211, 212

Jeugdbescherming 10, 68, 70, 205, 212

Jeugdcriminaliteit 10, 11, 52, 68, 69, 70, 72, 74, 159, 202

Jeugdinrichtingen 11, 12, 13, 70, 72, 74, 114, 119, 159, 168, 177, 178, 184, 196, 198, 201, 202, 211

Jeugdreclassering 13, 70, 206

Jeugdzorg 10, 14, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 111, 168, 174, 177, 185, 206

Jihadisme 65

Kalsbeeknormen 73

Kansspelen 46, 167, 172, 175, 180, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 195, 198, 201, 202, 210

Kinderbescherming 71, 156, 169, 182, 209

Mediation 21, 31, 156, 179, 208

Mensenrechten 21, 37, 89, 91, 93, 94, 155

MOT 165, 170, 211

Naamswijziging 133, 134, 136

Naturalisatie 1, 3, 7, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 189, 211

Nazorg 10, 55, 57, 58, 59, 68, 72, 74, 75, 95, 96, 174, 178, 210

ODA 211

Opsporing 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 172, 173, 181, 187, 188, 192, 198, 207, 210, 211

Penitentiair Programma 212

Preventie 7, 8, 9, 20, 30, 31, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 60, 65, 68, 108, 157, 158, 179, 190, 202

Raad van Europa 12, 37, 91, 93, 94, 207

Raad van State 17, 155, 167, 169, 190, 192, 197, 199, 207, 208, 209, 212

Raad voor de Kinderbescherming 7, 68, 70, 71, 205, 212

Radicalisering 10, 65

Rechtsbijstand 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 156, 167, 174, 177, 201, 202, 203, 206, 213

Rechtshandhaving 1, 8, 26, 30, 41, 42, 43, 102, 108, 157, 162, 170, 186, 199

Rechtsorde 1, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 51, 61, 91, 92, 93, 95, 155

Rechtspleging 1, 3, 6, 8, 16, 26, 27, 28, 36, 40, 92, 156, 162, 203

Rechtsstaat 7, 12, 16, 26, 28, 50, 61, 91, 93, 145

Rechtsstaatmonitoring 212

Recidive 9, 10, 35, 55, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 119, 165, 176, 190

Reclassering 43, 56, 58, 61, 157, 180, 181, 190, 200, 201, 202, 204

Sanctiecapaciteit 56, 109, 110, 115, 116

Sanctietoepassing 41, 46, 56, 171

Schadefonds Geweldsmisdrijven 43, 62, 201, 202, 205, 212

Schuldsanering 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 185, 213

Slachtofferhulp 43, 62, 63, 64, 187, 201, 202, 205, 212

Slachtofferzorg 41, 43, 61, 62, 64, 205

Strafrechtsketen 26, 37, 62, 74, 89

Strafvonnis 20, 51, 183, 207, 212

Subsidies 5, 111, 123, 133, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 187

Taakstraffen 125, 170, 171, 177, 180, 183, 204, 205

Tbs 57, 59, 60, 61, 112, 115, 117, 179, 182, 184, 196, 198, 200, 201, 202, 204, 212

Terrorisme 10, 16, 41, 43, 53, 54, 65, 66, 67, 102, 103, 104, 127, 169, 170, 171, 188, 192, 193, 195, 210, 211, 213

Terrorismebestrijding 1, 8, 10, 41, 43, 65, 67, 104, 108, 157, 171, 174

Terugkeerbeleid 88, 90, 120, 172, 174

VbbV 43, 58, 169, 172, 178, 212

Veelplegers 57, 60

Veiligheid begint bij Voorkomen 42, 128, 172, 212

Veiligheid 11, 12, 13, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 53, 55, 58, 66, 74, 77, 87, 89, 91, 92, 93, 103, 108, 109, 133, 157, 163, 173, 179, 183, 195, 207, 210, 211

Veiligheidshuizen 43, 44, 52, 54, 55, 198

Verblijfsvergunning 80, 82, 83, 84, 85, 87, 103, 168, 212

Verenigde Naties 12, 37, 91, 212

Verklaring omtrent het Gedrag 134

Verklaring van Geen Bezwaar 45, 134

Visum 208

Vluchtelingenwerk Nederland 79, 212

Voogdij 10, 69

Vreemdelingenbeleid 11, 77, 78, 81, 90, 172, 173

Vreemdelingenbewaring 78, 79, 88, 89, 90, 109, 110, 120, 181, 182, 183, 190, 203, 206

Wobka 71, 188, 208

Wobka 213

Zelfstandig bestuursorgaan 87, 213