Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

97 Aflopende regelingen

Voor de financiële afwikkeling en verantwoording van een aantal afgesloten regelingen is in de begroting een aparte voorziening getroffen. Het gaat hier uitsluitend om nadeclaraties of vergoedingen van nabetalingen op grond van gerechtelijke uitspraken (bezwaar- en beroepsprocedures) naar aanleiding van geschillen in het verleden.

Budgettaire gevolgen

Tabel 97.1 Begrotingsuitgaven Artikel 97 (x € 1 000)

artikelonderdeel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verplichtingen

10 294

2 225

127

0

0

0

0

Uitgaven

9 323

2 407

127

0

0

0

0

               

Programma uitgaven

9 296

2 407

127

0

0

0

0

Afgesloten Regelingen

273

0

0

0

0

0

0

Regeling Ex-Mijnwerkers

182

182

0

0

0

0

0

Ondersteuning vorming BVG'en

50

9

127

0

0

0

0

Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren

501

0

0

0

0

0

0

Tri uitkeringslasten en uitvoeringskosten

7 944

2 216

0

0

0

0

0

Stimuleringsregeling Id-banen

346

0

0

0

0

0

0

               

Apparaatsuitgaven

27

0

0

0

0

0

0

Personeel en materieel

27

0

0

0

0

0

0

Agentschap SZW

0

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

8 811

5 000

5 000

0

0

0

0

Toelichting

Financiële afwikkeling afgesloten regelingen

Een aantal wetten en regelingen zijn financieel afgewikkeld. Er kunnen nog wel nabetalingen plaatsvinden. Het gaat dan uitsluitend om nadeclaraties of vergoedingen van nabetalingen op grond van gerechtelijke uitspraken (bezwaar- en beroepsprocedures) naar aanleiding van geschillen in het verleden.

Regeling ex-mijnwerkers

De Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers en de Silicoseregeling mijnwerkers zijn financieel afgewikkeld. Per 1 januari 2000 zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat uitsluitend nog nabetalingen worden verantwoord. Op deze voorziening wordt tevens de Rijksbijdrage aan het Algemeen mijnwerkersfonds verantwoord.

Ondersteuning vorming Bedrijfsverzamelgebouwen (BVG’en)

De tijdelijke stimuleringsregeling bedrijfsverzamelgebouwen bestaat uit twee subsidies, een startsubsidie en een vervolgsubsidie. De vaststelling van de startsubsidies en de verlening van de vervolgsubsidie zijn in 2004 afgerond. De vaststelling van de vervolgsubsidie, na opening van het bedrijfsverzamelgebouw, wordt tot en met het jaar 2011 voorzien. De regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW.

Stimuleringsregeling ID-banen en Tri uitkeringslasten en uitvoeringskosten

Met ingang van de begroting 2011 is de financiële afwikkeling van de Stimuleringsregeling ID-banen en de Tri overgeheveld naar het subartikelonderdeel Financiële afwikkeling afgesloten regelingen van artikel 97.

Ontvangsten

Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden in sommige gevallen tot terugontvangsten.

Artikel