Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

   

blz.

     

VOORSTEL VAN WET

 
     

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ BEGROTINGSWETSVOORSTEL

1

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

Het beleid

5

     

2.1

Beleidsagenda

5

     

2.2

Beleidsartikelen

21

 

Cluster arbeidsmarkt

21

Artikel 41.

Inkomensbeleid

22

Artikel 42.

Arbeidsparticipatie

30

Artikel 43.

Arbeidsverhoudingen

41

Artikel 44.

Gezond en veilig werken

52

Artikel 45.

Pensioenbeleid

58

     
 

Cluster activerende sociale zekerheid

65

Artikel 46.

Inkomensbescherming met activering

66

Artikel 47.

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

94

Artikel 48.

Sociale werkvoorziening

106

     
 

Cluster overige sociale zekerheid

111

Artikel 49.

Overige inkomensbescherming

112

Artikel 50.

Tegemoetkoming specifieke kosten

123

Artikel 51.

Rijksbijdragen aan sociale fondsen

129

     

2.3

De niet-beleidsartikelen

133

Artikel 97.

Aflopende regelingen

133

Artikel 98.

Algemeen

135

Artikel 99.

Nominaal en onvoorzien

137

     

3.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

138

     

4.

Baten-lastendiensten

140

     

5.

Verdiepingshoofdstuk

150

     

6.

Bijlagen

166

6.1

Moties en toezeggingen

166

6.2

ZBO’s en RWT’s

186

6.3

Financieel beleid budgetdisciplinesector SZA

189

6.4

Inkomensbeleid

200

6.5

Subsidies

208

6.6

Lijst met afkortingen

210

6.7

Trefwoordenregister

213