Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

99 Nominaal en onvoorzien

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor onvoorziene uitgaven, loon- en prijsbijstelling.

Budgettaire gevolgen

Tabel 99.1 Begrotingsuitgaven Artikel 99 (x € 1 000):

artikelonderdeel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verplichtingen

0

2 027

– 40 740

1 639

7 220

– 8 200

– 9 174

Uitgaven

0

2 027

– 40 740

1 639

7 220

– 8 200

– 9 174

               

Programma uitgaven

0

2 027

– 40 740

1 639

7 220

– 8 200

– 9 174

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

2 027

– 41 051

1 238

6 677

– 8 890

– 9 920

Prijsbijstelling

0

0

311

401

543

690

746

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Onvoorzien

De grondslag ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen.

Loonbijstelling

Op dit onderdeel wordt de loonbijstelling verwerkt in het kader van algemene salarismaatregelen, incidentele loonontwikkeling en overige specifieke maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en premies sociale zekerheid. Het artikel heeft het karakter van een «parkeerartikel» totdat de loonbijstelling toegedeeld kan worden aan de relevante beleidsartikelen.

Prijsbijstelling

Op dit onderdeel worden de ontvangen bedragen voor prijsbijstelling geboekt tot toerekening plaatsvindt aan prijsgevoelige begrotingsartikelen. Dit artikel heeft het karakter van een «parkeerartikel» totdat toerekening kan plaatsvinden naar relevante beleidsartikelen.