Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

HOOFDSTUK 5: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Verdiepingsbijlage

Artikel 41 Inkomensbeleid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

1 359

1 945

862

822

772

772

772

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

103

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties:

0

0

1 144

0

0

0

0

               

Apparaatuitgaven

             

1. Toerekening Personeel

0

0

1 028

0

0

0

0

2. Toerekening Materieel

0

0

116

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

1 359

2 048

2 006

822

772

772

772

Nieuwe mutaties

 • 1 en 2.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Artikel 42 Arbeidsparticipatie

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

33 310

177 378

41 733

17 447

17 447

17 447

17 447

               

Mutatie Nota van Wijziging

0

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

-54 192

922

165

62

22

0

               

Nieuwe mutaties:

0

– 1 208

16 771

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

               

Operationele doelstelling 3

             

1. Naar OCW

0

– 150

– 150

0

0

0

0

2. Budgettair neutrale herschikkingen

0

242

0

0

0

0

0

               

Apparaatuitgaven

             

3. Toerekening Personeel

0

0

15 471

0

0

0

0

4. Toerekening Materieel

0

0

2 750

0

0

0

0

5. Overboeking AI gelden

0

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

               

Stand ontwerpbegroting 2011

33 310

123 278

60 726

17 612

17 509

17 469

17 447

Nieuwe mutaties

 • 1.  Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het emancipatieproject 1 001 kracht.
 • 2.  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
 • 3 en 4.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
 • 5.  De middelen ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn geparkeerd op de artikelen 42, 43 en 44. De uitgaven komen ten laste van artikel 98 en worden door middel van een toerekeningmethodiek jaarlijks aan de beleidsartikelen toegerekend. De geparkeerde middelen worden derhalve naar artikel 98 overgeboekt (zie ook artikelen 43 en 44).
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

20 624

18 985

18 985

18 985

18 985

18 985

18 985

               

Mutatie Nota van Wijziging

0

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

– 3 048

– 3 048

– 3 048

– 3 048

– 3 048

– 3 048

               

Stand ontwerpbegroting 2011

20 624

17 237

17 237

17 237

17 237

17 237

17 237

Artikel 43 Arbeidsverhoudingen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

21 675

22 725

5 391

5 680

5 730

5 730

5 730

               

Mutatie Nota van Wijziging

0

3 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

– 1 108

– 922

– 165

– 62

– 22

0

               

Nieuwe mutaties:

0

– 1 764

12 029

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

               

Operationele doelstelling 2

             

1. Budgettair neutrale herschikkingen

0

– 80

80

0

0

0

0

               

Operationele doelstelling 5

             

2. Budgettair neutrale herschikkingen

0

– 384

– 80

0

0

0

0

               

Apparaatuitgaven

             

3. Toerekening Personeel

0

0

11 647

0

0

0

0

4. Toerekening Materieel

0

0

1 682

0

0

0

0

5. Overboeking AI gelden

0

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

               

Stand ontwerpbegroting 2011

21 675

23 153

17 798

5 515

5 668

5 708

5 730

Nieuwe mutaties

 • 1 en 2.  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
 • 3 en 4.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
 • 5.  Zie toelichting nummer 5 bij artikel 42.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

760

1 228

1 228

1 228

1 228

1 228

1 228

               

Mutatie Nota van Wijziging

0

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

– 817

– 817

– 817

– 817

– 817

– 817

               

Stand ontwerpbegroting 2011

760

1 711

1 711

1 711

1 711

1 711

1 711

Artikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

58 288

66 110

23 320

23 318

23 318

23 318

23 318

               

Mutatie Nota van Wijziging

0

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

– 5 429

– 1 325

– 1 500

– 474

– 474

0

               

Nieuwe mutaties:

0

– 2 668

42 100

– 610

– 610

– 610

– 610

               

Operationele doelstelling 1

             

1. Naar OCW Rijksbijdrage TNO

0

0

– 4 450

0

0

0

0

2. Naar VWS bijdrage Gezondheidsraad

0

– 1 054

0

0

0

0

0

3. Naar VWS voorlichting GHS

0

– 64

0

0

0

0

0

4. Naar LNV duurzame gewasbescherming

0

– 50

0

0

0

0

0

5. Van VROM 1e lijnsuitvoering BRZO

0

0

690

690

690

690

690

6. Budgettair neutrale herschikkingen

0

– 200

0

0

0

0

0

               

Apparaatuitgaven

             

7. Toerekening Personeel

0

0

40 790

0

0

0

0

8. Toerekening Materieel

0

0

6 370

0

0

0

0

9. Overboeking AI gelden

0

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

               

Stand ontwerpbegroting 2011

58 288

59 313

65 395

22 508

23 534

23 534

24 008

Nieuwe mutaties

 • 1.  Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de rijksbijdrage aan TNO.
 • 2 en 3.  Overboekingen naar VWS als bijdragen in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad en de voorlichtingskosten van het zogenaamde Global Harmonized System.
 • 4.  Overboeking naar LNV. SZW draagt € 50 000 bij aan de evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming.
 • 5.  Van VROM is een structurele bijdrage ontvangen in de kosten van de instrumentontwikkeling 1e lijnsuitvoering Besluit registratie zware ongevallen.
 • 6.  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
 • 7 en 8.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
 • 9.  Zie toelichting nummer 5 bij artikel 42.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

11 978

5 132

5 132

5 132

5 132

5 132

5 132

               

Mutatie Nota van Wijziging

0

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

2 868

2 868

2 868

2 868

2 868

2 868

               

Stand ontwerpbegroting 2011

11 978

9 300

9 300

9 300

9 300

9 300

9 300

Artikel 45 Pensioenbeleid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

2 011

2 609

910

910

910

910

910

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

-1

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties:

0

220

2 020

10

10

10

10

               

Operationele doelstelling 1

             

1. Toezichtskosten DNB

0

0

10

10

10

10

10

2. Budgettair neutrale herschikking

0

220

0

0

0

0

0

               

Apparaatuitgaven

             

3. Toerekening Personeel

0

0

1 794

0

0

0

0

4. Toerekening Materieel

0

0

216

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

2 011

2 828

2 930

920

920

920

920

Nieuwe mutaties

 • 1.  Bij de verdeling van de Bes gelden is een budget gereserveerd voor toezichtskosten van De Nederlandsche Bank.
 • 2.  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
 • 3 en 4.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

11

0

0

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

11

0

0

0

0

0

0

Artikel 46 Inkomensbescherming met activering

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

6 767 571

7 291 598

7 866 107

8 325 617

8 434 478

8 596 030

8 596 030

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

– 336 743

– 570 071

– 164 552

– 173 665

– 204 519

– 77 419

               

Nieuwe mutaties:

– 7 944

133 682

– 127 899

– 793 906

– 834 462

– 845 424

– 858 173

               

Operationele doelstelling 1

             
               

IOW uitkeringslasten

             

1. Juninota UWV

0

– 3 658

1 307

1 308

112

– 1 062

– 2 536

2. Loon-prijsbijstelling 2010

0

81

52

52

52

45

23

               

IOW uitvoeringskosten

             

3. Uitvoering

0

1 316

0

0

0

0

0

               

Operationele doelstelling 3

             
               

Wajong uitkeringslasten

             

4. Juninota UWV

0

34 417

34 852

35 332

35 867

36 454

37 053

5. Loon- prijsbijstelling 2010

0

39 338

40 696

42 547

44 418

46 349

48 231

6. Wet rente Wajong

0

0

700

700

700

700

700

7. Kasschuif Wajong

0

43 000

– 43 000

0

0

0

0

8. Verlaging tegemoetkoming Wajong

0

0

– 4 181

– 4 359

– 4 528

– 4 698

– 4 846

               

Wajong uitvoeringskosten

             

9. Juninota UWV

0

0

2 995

2 999

2 998

2 999

2 998

               

Operationele doelstelling 4

             
               

BIA uitkeringslasten

             

10. Loon- prijsbijstelling 2010

0

57

51

45

38

30

25

               

Tri uitkeringslasten

             

11. Uitvoering

0

1 500

0

0

0

0

0

11a. Verschuiving naar artikel 97

– 7 444

– 2 004

0

0

0

0

0

               

BIA uitvoeringskosten

             

12. Uitvoering

0

40

0

0

0

0

0

               

Tri uitvoeringskosten

             

13. Uitvoering

0

112

0

0

0

0

0

13a. Verschuiving naar artikel 97

– 500

– 212

0

0

0

0

0

               

Operationele doelstelling 5

             
               

WWB

             

14. Loon- prijsbijstelling 2010

0

54 291

56 267

58 940

58 358

57 691

56 501

15. Uitvoering/conjunctuur WWB

0

– 60 962

– 208 140

– 498 405

– 539 724

– 561 601

– 622 618

16. Modelwijzigingen conform CPB

0

– 16 025

– 21 420

– 438 375

– 438 645

– 430 607

– 386 358

16a. IAU

0

– 950

– 26 691

0

0

0

0

               

Bijstand zelfstandigen

             

17. Uitvoeringsrealisatie

0

45 166

11 733

11 733

11 733

11 733

11 733

               

Vazalo

             

18. Naar GF experiment alleenstaande ouders

0

– 2 600

0

0

0

0

0

               

Overig

             

19. Naar Fin. jongerencampagne geldzaken

0

– 125

0

0

0

0

0

20. Budgettair neutrale herschikking

0

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

20a. IAU

0

950

26 691

0

0

0

0

               

Werkleerrecht

             

21. Conjunctuur Werkleerrecht

0

0

0

139

636

2 920

7 238

               

Handhaving

             

22. Verlaging handhavingsbudget

0

0

– 9 600

– 9 600

– 9 600

– 9 600

– 9 600

23. Loon- prijsbijstelling 2010

0

0

18

18

18

18

18

               

Operationele doelstelling 6

             

24. Bes uitkeringen

0

0

3 035

3 070

3 155

3 255

3 315

               

Apparaatuitgaven

             

25. Toerekening Personeel

0

0

6 415

0

0

0

0

26. Toerekening Materieel

0

0

371

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

6 759 627

7 088 537

7 168 137

7 367 159

7 426 351

7 546 087

7 660 438

Nieuwe mutaties

 • 1, 4 en 9.  De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV.
 • 2, 5, 10, 14 en 23.  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010.
 • 3, 11, 12 en 13.  De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld.
 • 6.  Bij het te laat uitbetalen van uitkeringen dient wettelijke rente te worden vergoed.
 • 7.  Een tijdelijk ander ritme in de bevoorschotting van UWV zorgt voor een kasschuif.
 • 8.  Als onderdeel van de augustusbesluitvorming is de tegemoetkoming voor Wajongers verlaagd.
 • 11a en 13a.  De TRI-regeling is verplaatst naar artikel 97.
 • 15.  Het volume en de gemiddelde uitkering van de WWB zijn bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens; het volume is ook aangepast op basis van nieuwe informatie over de conjunctuur.
 • 16.  Conform afspraken in het Bestuursakkoord SZW/VNG zijn een drietal wijzigingen in het ramingsmodel WWB van het CPB doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op de rekenregel WWB, doorstroompercentage WW WWB en autonomen vanaf 2010.
 • 16a.  Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van het bedrag aan nabetalingen.
 • 17.  Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten.
 • 18.  Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders in de WWB.
 • 19.  Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne «wijzer in geldzaken» voor jongeren.
 • 20.  Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.
 • 20a.  Zie 16a.
 • 21.  De raming is aangepast op basis van nieuwe informatie van het CPB (MLT).
 • 22.  Structurele verlaging van het handhavingsbudget ter dekking van maatregelen binnen de SZW-begroting.
 • 24.  Verdeling van de Bes gelden. Op dit artikel zijn ramingen opgenomen voor uitgaven Onderstand, Cessantiaregeling, Ongevallen- en Ziekte-verzekering.
 • 25 en 26.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

57 268

150

0

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

57 268

150

0

0

0

0

0

Artikel 47 Aan het werk: bemiddeling en re-integratie

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

2 228 175

2 443 407

2 232 157

2 086 539

2 070 827

2 023 195

2 023 195

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

– 9 021

42 557

39 517

39 318

39 309

46 659

               

Nieuwe mutaties:

– 346

5 638

– 96 200

– 338 818

– 399 056

– 473 892

– 474 920

               

Operationele doelstelling 1

             
               

Basisdienstverlening UWV

             

1. Budgettair neutrale herschikking

0

– 530

0

0

0

0

0

2. Volume-mutaties

0

0

– 30 291

– 27 349

– 26 539

– 27 538

– 28 508

3. EU-verordening

0

– 1 750

0

0

0

0

0

4. Loon- prijsbijstelling 2010

0

0

3 942

3 758

3 580

3 443

3 385

               

BKWI

             

5. Budgettair neutrale herschikking

0

50

50

50

50

50

50

6. Loon- en prijsbijstelling 2010

0

0

30

27

27

27

27

               

Operationele doelstelling 2

             
               

Participatiebudget

             

7. Korting Re-integratie budget

0

0

0

– 142 500

– 142 500

– 142 500

– 142 500

8. Inburgering

0

– 18 492

– 86 671

– 149 246

– 210 116

– 283 816

– 283 816

8a. Educatie

0

0

– 79

– 78

– 78

– 78

– 78

               

Stimuleringsregeling ID-banen

             

8b. Verplaatsing naar artikel 97

– 346

0

0

0

0

0

0

               

RWI

             

9. Loon- en prijsbijstelling 2010

0

0

10

10

10

10

10

               

Re-integratie Wajong uitkeringslasten

             

10. Korting Re-integratie budget

0

0

0

– 23 750

– 23 750

– 23 750

 23 750

11. Juninota UWV

0

23 556

10 406

0

0

0

0

12. Activiteiten IDM programma

0

-10 316

0

0

0

0

0

               

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten

             

13. Activiteiten IDM programma

0

10 316

0

0

0

0

0

14. Budgettair neutrale herschikking

0

– 170

0

0

0

0

0

15. Uitvoering

0

2 494

0

0

0

0

0

               

Subsidies

             

16. Budgettair neutrale herschikking

0

0

150

0

0

0

0

               

Overig

             

17. Budgettair neutrale herschikking

0

480

-150

0

0

0

0

               

Re-integratie Bes

             

18. Bes uitgaven

0

0

260

260

260

260

260

               

Apparaatuitgaven

             

19. Toerekening Personeel

0

0

5 946

0

0

0

0

20. Toerekening Materieel

0

0

197

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

2 227 829

2 440 024

2 178 514

1 787 238

1 711 089

1 588 612

1 594 934

Nieuwe mutaties

 • 1, 5, 14, 16 en 17.  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
 • 2.  De volume-mutaties in de werkloosheidsregelingen werken door in de uitvoeringskosten voor de basisdienstverlening van het UWV.
 • 3.  Neerwaartse bijstelling van de uitvoeringskosten EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsvoorzieningen.
 • 4, 6 en 9.  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010.
 • 7 en 10.  Kortingen op het Re-integratiebudget vanaf 2012 ter dekking van de uitvoeringsproblematiek van SZW.
 • 8.  In de augustusbesluitvorming zijn de uitgaven voor inburgering (onderdeel van het Participatiebudget) aangepast.
 • 8a.  Aanpassing van de reeks Educatie.
 • 8b.  De stimuleringsregeling ID-banen is verplaatst naar artikel 97.
 • 11.  De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV.
 • 12 en 13.  De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt van de uitkeringslasten naar de uitvoeringskosten in verband met de uitvoering door het UWV.
 • 15.  Nabetaling op basis van vaststellingen over 2008 en 2009.
 • 18.  Bij de verdeling van de Bes gelden is een budget gereserveerd voor re-integratie uitgaven.
 • 19 en 20.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

290 344

565 691

563 075

418 842

393 407

393 407

393 407

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

6 342

6 342

6 342

6 342

6 342

6 342

               

Nieuwe mutaties

             

1. Bijstelling raming ontvangsten

0

– 60 000

0

0

0

0

0

2. Inburgering

0

– 18 492

– 86 671

– 149 246

– 210 116

– 283 816

– 283 816

3. Educatie

0

0

– 79

– 78

– 78

– 78

– 78

               

Stand ontwerpbegroting 2011

290 344

493 541

482 667

275 860

189 555

115 855

115 855

Nieuwe mutaties

 • 1.  Op grond van uitvoeringsinformatie wordt de raming van de ontvangsten W-deel naar beneden bijgesteld.
 • 2.  Zie uitgavenmutatie 8.
 • 3.  Zie uitgavenmutatie 8a.

Artikel 48 Sociale werkvoorziening

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

2 503 787

2 515 440

2 507 143

2 508 438

2 508 438

2 508 438

2 508 438

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

– 9 716

– 357

– 2 716

– 1 205

– 739

– 739

               

Nieuwe mutaties:

0

– 5 805

– 135 253

– 117 816

– 118 263

– 118 388

– 117 077

               

Operationele doelstelling 1

             

1. Sisa tussen mede-overheden in 2011

0

0

– 18 000

0

0

0

0

2. Generieke korting wsw-budget

0

0

– 120 000

– 120 000

– 120 000

– 120 000

– 120 000

3. Budgettair neutrale herschikking

0

75

0

0

0

0

0

4. Volume indicatiestelling

0

0

1 642

2 184

1 737

1 612

2 923

5. Overboeking GF pilot loondispensatie

0

– 5 880

0

0

0

0

0

               

Apparaatuitgaven

             

6. Toerekening Personeel

0

0

1 069

0

0

0

0

7. Toerekening Materieel

0

0

36

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

2 503 787

2 499 919

2 371 533

2 387 906

2 388 970

2 389 311

2 390 622

Nieuwe mutaties

 • 1.  Door invoering van de Sisa tussen mede-overheden vindt de vaststelling van de bonus eenmalig een jaar later plaats.
 • 2.  Op het budget voor het realiseren van aangepaste arbeid is een generieke korting verwerkt, ter dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW.
 • 3.  Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.
 • 4.  Volumemutaties indicatiestelling op basis van de analyse 2008 en 2009.
 • 5.  Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van de pilot loondispensatie.
 • 6 en 7.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

509 690

510 100

519 961

529 183

537 725

547 619

547 619

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

12 283

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties:

0

8 009

8 165

8 310

8 443

8 599

8 599

               

1. Loon- en prijsbijstelling 2010

0

8 009

8 165

8 310

8 443

8 599

8 599

               

Stand ontwerpbegroting 2011

509 690

530 392

528 126

537 493

546 168

556 218

556 218

Nieuwe mutaties

 • 1.  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2010.

Artikel 49 Overige inkomensbescherming

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

386 214

635 735

646 784

649 308

658 999

668 369

668 369

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

17 661

3 642

– 1 007

– 10 799

– 20 290

– 27 194

               

Nieuwe mutaties:

0

6 732

40 337

35 812

30 699

27 181

25 025

               

Operationele doelstelling 2

             
               

Uitkeringslasten WWB 65+

             

1. Loon- prijsbijstelling 2010

0

2 937

3 239

3 427

3 602

3 746

3 786

               

Uitvoeringskosten WWB 65+

             

2. Budgetneutrale herijking binnen SVB

0

– 3 280

– 2 890

– 2 980

– 2 960

– 3 340

– 3 630

3. Juni nota SVB

0

0

– 211

– 166

– 127

– 161

34

               

Operationele doelstelling 3

             
               

Toeslagenwet uitkeringslasten

             

4. Uitvoering/conjunctuur TW

0

– 4 626

13 968

10 688

5 742

2 868

319

5. Loon- prijsbijstelling 2010

0

6 626

6 378

5 993

5 607

5 288

5 031

               

Operationele doelstelling 4

             
               

Bes uitkeringen

             

6. Verdeling Bes gelden

0

5 075

18 085

18 850

18 835

18 780

19 485

               

Apparaatuitgaven

             

7. Toerekening Personeel

0

0

1 643

0

0

0

0

8. Toerekening Materieel

0

0

125

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

386 214

660 128

690 763

684 113

678 899

675 260

666 200

Nieuwe mutaties

 • 1 en 5.  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2010.
 • 2.  Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB.
 • 3.  De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB.
 • 4.  Het volume en de gemiddelde uitkering van de Toeslagenwet zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens en nieuwe informatie over de conjunctuur.
 • 6.  Verdeling van de Bes gelden. Op dit artikel zijn ramingen opgenomen voor uitgaven AOV en AWW.
 • 7 en 8.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

2 410

0

0

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

2 410

0

0

0

0

0

0

Artikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

147 817

142 802

118 520

116 488

113 126

112 433

114 758

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

0

0

0

1 452

0

0

               

Nieuwe mutaties:

0

4 996

1 071 333

1 115 099

1 155 899

1 191 965

1 224 901

               

Operationele doelstelling 2

             
               

TOG uitkeringslasten

             

1. Uitvoering Tog uitkeringslasten

0

5 000

2 000

0

0

0

0

               

AKW uitvoeringskosten

             

2. Juninota SVB

0

0

1 039

1 035

1 043

1 039

1 040

3. Budgetneutrale boeking binnen SVB

0

– 5 131

– 4 508

– 2 902

– 516

– 269

– 142

4. Loon- en prijsbijstelling 2010

0

0

536

517

493

485

505

5. Aandeel SVB versobering rijksdienst

0

0

– 561

– 561

– 561

– 561

– 561

6. Van J&G uitvoeringskosten wijziging AKW

0

0

810

569

569

569

569

7. SVB10 correctie

0

0

0

0

– 1 117

0

0

               

TOG uitvoeringskosten

             

8. Indicatiestelling buitenland

0

7

10

10

10

10

10

9. Aanscherping indicatiestelling

0

0

0

– 1 530

– 1 660

– 1 760

– 1 850

10. Kasschuif indicatiestelling TOG

0

1 047

– 1 017

– 30

0

0

0

11. Budgetneutrale boeking binnen SVB

0

1 877

1 878

1 930

1 972

2 011

2 046

               

WKB/KOT uitvoeringskosten

             

12. Budgetneutrale boeking binnen SVB

0

-10

-10

-10

-10

-10

-10

               

Operationele doelstelling 3

             
               

Regeling Asbestslachtoffers uitvoeringskosten

             

13. Budgetneutrale boeking binnen SVB

0

206

206

206

206

206

206

               

Operationele doelstelling 4

             
               

MKOB uitkeringslasten

             

14.Opvoeren uitkeringslasten

0

0

1 064 499

1 110 865

1 150 470

1 185 245

1 218 088

               

MKOB uitvoeringskosten

             

15.Opvoeren uitvoeringskosten

0

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

               

Apparaatuitgaven

             

16. Toerekening Personeel

0

0

1 403

0

0

0

0

17. Toerekening Materieel

0

0

48

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

147 817

147 798

1 189 853

1 231 587

1 270 477

1 304 398

1 339 659

Nieuwe mutaties

 • 1 en 2.  De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB.
 • 3, 11, 12 en 13.  Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB.
 • 4.  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2010.
 • 5.  Verdeling van het aandeel SVB in de ombuigingstaakstelling versobering Rijksdienst.
 • 6.  Overboeking van J&G in verband met hogere uitvoeringskosten AKW ter verbetering van de positie van pleegouders.
 • 7.  Technische correctie op de eerdere verdeling van de baten en lasten van het veranderprogramma SVB10.
 • 8, 9 en 10.  De herziening van de indicatiestelling leidt tot een aantal wijzigingen. Per saldo leidt deze herziening tot lagere uitvoeringskosten.
 • 14 en 15.  Het beoogde wetsvoorstel «Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen» staat met ingang van 2011 als nieuwe regeling op de begroting.
 • 16 en 17.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

828

13 000

0

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

828

13 000

0

0

0

0

0

Artikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en Spaarfonds AOW

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

14 561 020

13 787 858

14 102 260

14 921 036

15 632 376

16 105 209

16 254 151

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

2 189 535

-682 638

1 164 894

1 384 737

1 698 678

2 550 573

               

Nieuwe mutaties:

0

7 360

– 1 429 136

– 2 924 868

– 2 917 293

– 3 011 915

– 3 638 926

               

Operationele doelstelling 1

             
               

1. Rijksbijdrage BIKK AOW

0

5 000

– 11 300

– 18 100

– 13 100

– 7 100

– 500

2. Rijksbijdrage BIKK ANW

0

0

– 4 400

– 4 700

– 4 600

– 4 500

– 4 500

3. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

0

0

– 192 600

– 1 630 000

– 1 583 400

– 1 645 700

– 2 244 500

4. Rijksbijdrage tegemoetkoming AO

0

1 366

– 8 548

– 7 119

– 5 687

– 4 281

– 2 880

5. Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW

0

0

– 1 211 860

– 1 263 745

– 1 309 429

– 1 349 385

– 1 385 702

6. Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw

0

0

– 1 326

– 1 204

– 1 077

– 949

– 844

7. Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

0

994

0

0

0

0

0

               

8. Toerekening Personeel

0

0

870

0

0

0

0

9. Toerekening Materieel

0

0

28

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

14 561 020

15 984 753

11 990 486

13 161 062

14 099 820

14 791 472

15 165 798

Nieuwe mutaties

 • 1, 2 en 3.  Bijstellingen ramingen naar aanleiding van de MEV/MLT. De heffingskortingen en premies zijn bijgesteld.
 • 4 en 6.  De rijksbijdrage is aangepast naar aanleiding van de augustusbesluitvorming over de tegemoetkomingen.
 • 5.  In verband met het opnemen van de uitgaven van de MKOB (art. 50) wordt de rijksbijdrage tegemoetkoming AOW afgeboekt.
 • 7.  Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht.
 • 8 en 9.  De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

1 955

0

0

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

1 955

0

0

0

0

0

0

Artikel 97 Aflopende regelingen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

1 033

191

127

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

             

TRI en stimuleringsregeling ID-banen

8 290

2 216

0

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

9 323

2 407

127

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

De TRI (artikel 46) en stimuleringsregeling ID-banen (artikel 47) zijn verplaatst naar artikel 97.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

8 811

0

0

0

0

0

0

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

5 000

5 000

0

0

0

0

               

Stand ontwerpbegroting 2011

8 811

5 000

5 000

0

0

0

0

Artikel 98 Algemeen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

188 357

194 440

270 007

269 557

267 748

268 980

268 980

               

Mutatie Nota van Wijziging

0

– 2 000

0

0

0

0

0

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

9 833

6 239

167

– 637

– 637

– 637

               

Nieuwe mutaties:

0

1 213

– 93 047

6 239

6 228

6 228

6 224

               

Handhaving

             

1. Budgettair neutrale herschikking

0

– 100

0

0

0

0

0

2. Verlaging handhavingsbudget

0

0

– 5 000

– 5 000

– 5 000

– 5 000

– 5 000

               

Subsidies

             

3. Budgettair neutrale herschikking

0

25

0

0

0

0

0

               

Voorlichting

             

4. Budgettair neutrale herschikking

0

29

0

0

0

0

0

               

Onderzoek

             

5. Budgettair neutrale herschikking

0

2 904

0

0

0

0

0

6. Naar VWS Stroomlijning indicatieprocessen

0

– 2 150

0

0

0

0

0

               

Uitvoeringskosten RCN

             

7. Uitvoeringskosten BES regelingen

0

275

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Apparaatuitgaven

             

8. Apparaatskosten toerekening

0

0

– 100 015

0

0

0

0

9. Naar OCW stimuleringspremie FPU deelname

0

– 68

0

0

0

0

0

10. Naar Fin VRD-gelden 3F

0

– 750

0

0

0

0

0

11. Naar AZ overgang naar online

0

0

– 381

– 381

– 381

– 381

– 381

12. Naar BZK ICBR 2010 en Doc direkt

0

– 130

0

– 329

– 340

– 340

– 340

13. Kasschuif BES-gelden

0

– 400

400

0

0

0

0

14. Aandeel UWV en SVB versobering RD

0

0

6 749

6 749

6 749

6 749

6 749

15. Overboeking AI gelden

0

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

16. Budgettair neutrale herschikking

0

– 4 239

– 2 099

– 2 099

– 2 099

– 2 099

– 2 099

               

Huisvesting

             

17. Naar VROM besparingen FCIB

0

0

0

0

0

0

– 4

18. Budgettair neutrale herschikking

0

3 338

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

               

Automatisering

             

19. Van V&W ondersteuning SIOD

0

189

0

0

0

0

0

20. Budgettair neutrale herschikking

0

-608

287

287

287

287

287

               

Bijdrage moederdepartement aan IWI

             

21. Budgettair neutrale herschikking

0

– 1 002

– 1 401

– 1 401

– 1 401

– 1 401

– 1 401

               

Stand ontwerpbegroting 2011

188 357

203 486

183 199

275 963

273 339

274 571

274 567

Nieuwe mutaties

 • 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20 en 21.  Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.
 • 2.  Structurele verlaging van het handhavingsbudget ter dekking van maatregelen binnen de SZW-begroting.
 • 6.  Overboeking naar VWS in verband met het gezamenlijke project «Stroomlijning indicatieprocessen».
 • 7.  Bij de verdeling van de BES gelden is een budget gereserveerd voor uitvoeringskosten van de RCN.
 • 8.  De mutatie heeft betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
 • 9.  Overboeking naar OCW voor een bijdrage in de stimuleringspremie FPU-deelname van een medewerkster van de projectdirectie L&W.
 • 10.  Overboeking naar Financiën van de in het kader van 3F beschikbaar gestelde VRD-gelden.
 • 11.  Overboeking naar AZ in verband met de overgang van medewerkers van SZW naar Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl.
 • 12.  Overboekingen naar BZK. De bijdrage ICBR 2010 en de SZW-bijdrage in de financiering van Doc-direkt over de periode 2012 t/m 2019.
 • 13.  Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van Bes uitgaven is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt.
 • 14.  De volledige taakstelling «Versobering Rijksdienst» (inclusief het aandeel voor de ZBO's) was voorlopig geparkeerd op de apparaatuitgaven. Het aandeel dat betrekking heeft op het UWV en de SVB is ten laste van deze ZBO's gebracht en wordt nu weer teruggeboekt.
 • 15.  De middelen ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn geparkeerd op de artikelen 42, 43 en 44. De uitgaven komen ten laste van artikel 98 en worden door middel van een toerekeningmethodiek jaarlijks aan de beleidsartikelen toegerekend. De geparkeerde middelen worden derhalve naar artikel 98 overgeboekt (zie ook artikelen 42, 43 en 44).
 • 17.  Overboeking naar VROM in verband met rijksbrede energiebesparingsdoelstellingen.
 • 19.  Overboeking van V&W (SSO) ten behoeve van ICT ondersteuning voor de SIOD.
Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

8 720

5 496

5 496

5 496

5 496

5 496

5 496

               

Stand ontwerpbegroting 2011

8 720

5 496

5 496

5 496

5 496

5 496

5 496

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

0

1 432

11 778

33 682

33 838

39 232

39 232

               

Mutatie 1e suppletore begroting

0

14 036

– 7 065

– 23 464

– 17 181

– 34 596

– 33 707

               

Nieuwe mutaties:

0

– 13 441

– 45 453

– 8 579

– 9 437

– 12 836

– 14 699

               

Onvoorzien

             

1. Handhavingsbudget

0

0

14 600

14 600

14 600

14 600

14 600

2. Diverse reserveringen

0

-13 441

– 61 874

5 619

4 689

1 188

34

3. Financieel kader BES

0

0

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

4. Verdeling Bes-gelden

0

0

– 22 690

– 23 490

– 23 560

– 23 605

– 24 370

5. Doelmatigheidskorting Rijk

0

0

0

– 29 909

– 29 909

– 29 909

– 29 909

               

Prijsbijstelling

             

6. Uitdelen prijsbijstelling 2010

0

0

– 4 452

– 4 250

– 4 053

– 3 909

– 3 865

7. Prijsbijstelling 2010

0

0

4 763

4 651

4 596

4 599

4 611

               

Stand ontwerpbegroting 2011

0

2 027

– 40 740

1 639

7 220

– 8 200

– 9 174

Nieuwe mutaties

 • 1.  Middelen voor handhaving zijn op dit artikel neergezet in afwachting van nadere toedeling naar de beleidsartikelen.
 • 2.  Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW.
 • 3 en 4.  De reservering van het financieel kader voor de BES-uitgaven en de verdeling hiervan over de begrotingsartikelen.
 • 5.  Onderdeel van de augustusbesluitvorming is een doelmatigheidskorting voor het Rijk. Deze treft SZW (inclusief ZBO's en batenlastendiensten). In afwachting van nadere invulling bij Voorjaarsbrief 2011 is de budgettaire reeks op artikel 99 gezet.
 • 6 en 7.  De toedeling van de prijsbijstelling 2010 en de verdeling hiervan naar begrotingsartikelen.