Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.7 Trefwoordenregister

Activerende sociale zekerheid 7, 65

Administratieve lasten 4, 35, 127, 166, 171

Adoptieverlof 48, 49

Agentschap SZW 3, 95, 97, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 144

AIO 112, 113, 118, 119, 187, 210

AKW 20, 124, 160, 187, 210

Algemeenverbindendverklaring 45

Anw 18, 102, 103, 104, 111, 112, 114, 116, 117, 130, 131, 132, 161, 169, 187, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205

AOW 8, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 52, 54, 59, 88, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 125, 127, 129, 130, 131, 161, 169, 171, 176, 181, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 204, 205, 210

Arbeid en zorg 47, 48, 71, 119, 173, 179, 183, 211, 212

Arbeidsduur 47, 49

Arbeidsinspectie 13, 19, 20, 38, 39, 46, 49, 55, 56, 138, 150, 164, 172, 185, 210

Arbeidskorting 15, 22, 24, 25, 27, 32, 33, 38

Arbeidskosten 34, 35, 36, 40

Arbeidsmarkt 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 46, 49, 50, 77, 82, 83, 88, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 115, 167, 169, 170, 173, 176, 177, 178, 186, 189, 193, 206, 207, 208, 210, 211

Arbeidsmigratie 11, 13

Arbeidsomstandigheden 10, 21, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 152, 168, 186, 187, 209, 210, 211

Arbeidsongeschiktheid 19, 31, 32, 33, 52, 66, 68, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 97, 98, 116, 119, 176, 178, 180, 184, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 205, 210, 211, 212

Arbeidsparticipatie 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 70, 76, 82, 94, 102, 103, 105, 106, 108, 136, 150, 155, 168, 169, 170, 180, 182, 211

Arbeidsrechtelijke bescherming 11, 21, 41

Arbeidstijden 9, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 170, 173, 179, 181, 210

Arbeidsuitval 52

Arbeidsverhoudingen 2, 21, 41, 44, 45, 46, 136, 151, 208, 210

Arbocatalogus 55, 56

Armoede 14, 22, 26, 27, 28, 66, 71, 87, 88, 89, 90, 92, 172, 208

Asbestslachtoffers 111, 123, 124, 126, 160, 210, 211

Baten-lastendienst 1, 2, 3, 136, 140, 148

Bbz 68, 69, 70, 75, 86, 90, 210

BES 3, 4, 15, 59, 67, 72, 91, 92, 95, 97, 103, 112, 113, 120, 121, 136, 163, 164, 165, 193, 200, 207, 210

Bevallingsverlof 43, 48, 49, 172

BIA 67, 68, 85, 86, 154, 210

Bijstand 15, 19, 27, 28, 31, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 103, 113, 119, 135, 154, 184, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 206, 207, 210, 211, 212

BIKK 19, 130, 131, 161, 210

BKWI 95, 96, 156, 186, 187, 210

Brugbanen 13, 102

Crisis 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 35, 39, 62, 69, 72, 76, 77, 86, 87, 95, 98, 172, 189, 191, 192, 194

DeeltijdPlus 42

Deeltijdval 26, 27, 28

Deeltijd-WW 16

EQUAL 210

ESF 20, 36, 94, 95, 97, 140, 141, 143, 173, 210

Etnische minderheden 38, 49

Ex-mijnwerkers 133

Gehandicapten 8, 9, 32, 33, 65, 78, 82, 83, 97, 108, 130, 197, 202, 212

Gelijke behandeling 41, 44, 48, 49, 50

Handhaving 4, 19, 20, 41, 42, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 67, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 91, 94, 106, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 135, 138, 154, 155, 163, 165, 175, 182, 187

Herintredersval 26, 27, 28

ID-banen 133, 156, 157, 162, 210

Inkomensbeleid 2, 21, 22, 24, 25, 26, 136, 150, 200, 209

Inkomensbescherming 2, 66, 72, 73, 75, 82, 91, 112, 113, 117, 120, 136, 153, 159

Inkomensontwikkeling 22, 23, 25

Inkomensvoorziening 58, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 112, 113, 118, 176, 210, 211

Inlichtingenbureau 71, 86, 186, 187, 210

Inspectie Werk en Inkomen 1, 3, 136, 138, 145, 187, 211

IOAW 68, 69, 70, 75, 86, 90, 210

IOAZ 68, 69, 70, 75, 86, 90, 211

IOW 67, 75, 77, 78, 92, 113, 119, 153, 176, 211

IVA 72, 73, 78, 79, 81, 130, 196, 211

Jeugdwerkloosheid 15, 16, 19, 31, 32, 34, 39, 168, 169, 182, 192, 193

Jongeren 9, 16, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 51, 68, 70, 77, 82, 86, 88, 89, 90, 102, 154, 155, 168, 169, 180, 182, 212

Jonggehandicapten 68, 82, 83, 97, 178, 180, 186, 208, 212

Kinderarbeid 55

Kinderbijslag 24, 25, 124, 167, 200, 201, 210

Kinderopvang 15, 24, 26, 27, 124, 141, 143, 174, 195, 196, 200, 202, 211

Kindgebonden budget 15, 24, 25, 27, 124, 200, 201, 202, 211

Koopkracht 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 115, 123, 125, 127, 131, 161, 180, 193, 194, 200, 201, 203, 205, 207, 211

Kunstenaars 68, 70, 86, 88, 186, 212

Langdurigheidstoeslag 179

Leeftijdsbewust beleid 49, 208

Leenbijstand 88, 89, 90

Levensloopregeling 41, 43, 48, 49, 173

Loonderving 119, 120

Loondoorbetaling 74, 78, 119, 120, 184

Loonkostensubsidie 13, 97, 98, 102, 103, 184

Loonontwikkeling 15, 24, 25, 137, 200

Loonvorming 44

Medezeggenschap 44, 45, 46, 62, 63, 64, 168, 175, 181, 183

Minimumloon 13, 15, 24, 26, 27, 28, 42, 46, 83, 84, 91, 112, 116, 118, 119, 120, 179, 185, 195, 204, 205, 207, 212

MKOB 17, 18, 20, 24, 111, 115, 123, 124, 125, 127, 128, 131, 160, 161, 193, 200, 205, 211

Naleving 4, 21, 41, 46, 54, 55, 56, 78, 80, 81, 90, 91, 106, 112, 117, 119, 135, 167, 177

Ontslag 11, 12, 16, 17, 41, 46, 47, 61, 76, 78, 91, 95, 166, 170, 176, 186, 212

Ouderen 7, 8, 10, 15, 21, 24, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 49, 53, 58, 67, 76, 112, 113, 118, 127, 169, 176, 182, 205, 210

Ouderschapsverlof 43, 48, 49, 61, 170, 183

Participatiebudget 19, 69, 86, 95, 96, 97, 102, 156, 157

Partnertoeslag 17, 18, 19, 115, 118, 119, 181, 193, 200, 204, 205

Pensioen 2, 4, 7, 8, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 113, 114, 117, 118, 121, 136, 153, 168, 172, 173, 174, 176, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 193, 200, 205, 207, 209, 211

Pensioenregelingen 21, 58, 59, 60, 61, 62, 171

Preventie 16, 55, 56, 66, 72, 87, 100, 138

Re-integratie 2, 4, 12, 18, 19, 20, 33, 40, 65, 69, 79, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 136, 156, 157, 170, 171, 183, 184, 186, 190, 191, 209

RWT 2, 186, 211

Scholing 10, 15, 17, 30, 31, 32, 33, 36, 69, 70, 71, 100, 169, 170, 171, 178, 207, 208

Schuldhulpverlening 14, 15, 16, 72, 86, 87, 89, 90, 92, 171, 179, 193

Silicoseregeling 133

Sociale fondsen 2, 129, 132, 136, 161, 189, 197, 198, 199

Sociale werkvoorziening 2, 33, 65, 84, 106, 107, 136, 158, 191, 211, 212

Sociale zekerheid 4, 6, 13, 52, 94, 111, 115, 148, 149, 157, 167, 175, 179, 180, 187, 189, 198, 204

Spaarfonds AOW 129, 130, 131, 132, 161

Startkwalificatie 32, 33, 36, 37, 40, 96, 177

Subsidie 2, 15, 23, 31, 34, 36, 37, 42, 44, 45, 53, 54, 55, 58, 95, 97, 108, 109, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 148, 156, 163, 171, 208, 209, 211

SUWI 94, 96, 100, 101, 103, 168, 186, 187, 188, 211

SVB 90, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 159, 160, 161, 163, 164, 184, 186, 187, 211

TAS 111, 123, 124, 126, 127, 128, 187, 211

TBA 85, 211

TOG 20, 111, 123, 124, 125, 126, 128, 160, 171, 187, 200, 201, 202, 211

Tri 68, 133, 154, 211

TW 55, 112, 113, 119, 120, 159, 210, 211

Uitkeringsgerechtigden 14, 15, 22, 33, 65, 66, 68, 79, 86, 91, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 113, 117, 121, 191, 196

UWV 11, 12, 16, 18, 19, 30, 32, 33, 37, 43, 46, 47, 49, 65, 66, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 112, 119, 120, 129, 130, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 169, 170, 171, 178, 179, 183, 184, 186, 187, 190, 195, 196, 199, 205, 211

Vazalo 67, 71, 87, 154, 211

Verlof 9, 21, 41, 43, 48, 61, 179, 181, 183

Verzuim 21, 52, 53, 54, 55, 143, 152, 192

Wajong 9, 18, 19, 33, 65, 67, 68, 82, 83, 84, 85, 92, 95, 97, 102, 107, 113, 119, 120, 131, 153, 154, 155, 156, 167, 168, 169, 171, 178, 180, 190, 191, 192, 193, 204, 205, 208

WAO 13, 17, 18, 72, 73, 78, 79, 81, 97, 98, 99, 102, 107, 113, 119, 130, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 205, 211

WAV 38, 39, 47, 180, 182, 211

WAZ 18, 72, 74, 78, 80, 81, 97, 98, 99, 102, 107, 113, 130, 190, 191, 192, 193, 194, 205, 212

Werk en inkomen 12, 68, 70, 73, 78, 86, 108, 145, 147, 187

WERKbedrijf 33, 94, 95, 99, 100

Werkloosheid 6, 11, 12, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 39, 65, 66, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 88, 91, 101, 157, 177, 178, 181, 184, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 210, 212

Werkplein 12, 16, 72, 82, 87, 94, 99, 100, 102, 109

Werktijdverkorting 11, 15, 46, 47, 73, 212

WGA 13, 67, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 130, 173, 177, 178, 196, 212

WIA 17, 18, 33, 65, 73, 78, 79, 81, 92, 97, 98, 99, 102, 113, 167, 173, 176, 178, 179, 190, 191, 192, 193, 197, 205, 206, 212

WIJ 1, 2, 3, 16, 39, 69, 70, 71, 75, 86, 87, 89, 90, 92, 102, 212

Wsw 9, 10, 18, 19, 65, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 181, 190, 191, 193, 212

WTCG 82, 212

WW 11, 12, 15, 16, 32, 47, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 141, 155, 159, 170, 171, 177, 183, 184, 186, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 206, 207, 210, 212

WWB 19, 20, 65, 68, 69, 70, 71, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 103, 104, 113, 154, 155, 159, 191, 212

WWIK 19, 67, 68, 69, 70, 75, 86, 90, 186, 212

ZBO 2, 20, 164, 165, 186, 212

Zorgverlof 48, 61, 173, 181

ZW 72, 74, 78, 80, 81, 113, 119, 120, 190, 191, 192, 196, 206, 212

Zwangerschapsverlof 172

Zzp 11, 170, 212