Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

32505 1 Koninklijke boodschap

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 1

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, , 21 september 2010

Beatrix