Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 2676

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  33004 STB 2015 143

  Inwerkingtreding artikelen XI, onderdeel A, XIV, onderdelen A, G, Gb, onder 1, H, I, J, K, L, M en N, en XV, onderdeel A, van Overige fiscale maatregelen 2012
  Rijksbegroting 2012, 16-04-2015

 • 2.

  33480 12 Mededeling

  19-01-2013 Mededeling dat volgnr. 12 in dit dossier niet is gebruikt
  Najaarsnota 2012
  KST 2 2012-2013
  Rijksbegroting 2012, 25-11-2014

 • 3.

  33004 17 Mededeling

  16-11-2011 Mededeling
  Overige fiscale maatregelen 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 25-11-2014

 • 4.

  33733 04-02-2014

  Behandeling wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie VJ 2012 (33605-VI); wetsvoorstel Wijziging Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten i.v.m. Verordening (EU) nr.181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L55) (33733)
  HAN 1 18 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 04-02-2014

 • 5.

  33605 VI G Eindverslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

  28-01-2014 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 30-01-2014

 • 6.

  33605 VI F Nadere memorie van antwoord

  23-01-2014 Nadere memorie van antwoord
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 24-01-2014

 • 7.

  33605 VI E Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

  20-12-2013 Nader voorlopig verslag
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 23-12-2013

 • 8.

  33004 STB 2013 468

  Inwerkingtreding van de artikelen XII, onderdelen B en F, en XIII, onderdelen E en Ea, van Overige fiscale maatregelen 2012
  Rijksbegroting 2012, 29-11-2013

 • 9.

  33605 VI D Memorie van antwoord

  29-11-2013 Memorie van antwoord
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 29-11-2013

 • 10.

  33605 VI C Brief van de minister van veiligheid en justitie

  15-11-2013 Brief minister ter aanbieding afschriften brieven over versterking van de prestaties van de strafrechtketen (VPS)
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 19-11-2013


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >