Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

33000 X 21 Motie van het lid hernandez

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 21

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van Defensie in zijn materieelinvesteringen nog onvoldoende inzet op robotisering en onbemande systemen bij de krijgsmacht;

overwegende, dat het project Deelverkenningen van het ministerie van Defensie anticipeert op de taakverschuiving naar robots en stelt dat Defensie bij elke materieelverwerving de elementen «onbemand» en «autonoom» centraal moet stellen;

verzoekt de regering bij elke materieelverwerving te handelen volgens het principe «robots tenzij»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hernandez