Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

33000 X 47 Motie van het lid el fassed c.s.

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 47

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 119 Leopard 2A6 gevechtstanks zullen worden afgestoten;

constaterende, dat de minister van defensie van Indonesië interesse heeft getoond in deze Nederlandse tanks;

overwegende, dat het Indonesische leger zich schuldig heeft gemaakt aan schendingen van mensenrechten in Atjeh, Oost-Timor en recent in West-Papoea;

verzoekt de regering deze tanks niet te leveren aan Indonesië,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Eijsink