Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

33000 XIII 179 Motie van het lid ouwehand

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 179

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie in gesprek is met Japan over een vrijhandelsakkoord;

verzoekt de regering, het naleven van mensenrechten-, milieu- en dierenwelzijnverdragen, waaronder het moratorium op de walvisjacht, als voorwaarde te stellen voor het aangaan van een eventueel vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand