Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

33000 XIII 182 Motie van het lid kortenoeven

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 182

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het recht op vreedzame demonstraties op zee de veiligheid niet in gevaar mag brengen;

verzoekt de regering, om de handhaving van de orde op zee aanhangig te maken bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met als doel te komen tot een sanctiepakket voor milieu- en dierenrechtenorganisaties zoals Sea Shepherd en Greenpeace als die bij demonstraties op zee de veiligheid in gevaar brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven