Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

33605 VI B Brief van de minister van veiligheid en justitie

Vergaderjaar 2013-2014

B

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2013

In antwoord op de desbetreffende vragen vanuit uw Kamer, mij gesteld naar aanleiding van het Jaarverslag 2012 van mijn ministerie (Kamerstukken I, 2013–2014, 33 605 VI, A, p. 3), stuur ik u hierbij een afschrift van de brief (met kenmerk 445209)1 die ik onlangs aan de Tweede Kamer heb gestuurd over het Geïntegreerd processysteem strafrecht (GPS) in relatie tot VPS en KEI.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 153079.02.