Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

33605 VI C Brief van de minister van veiligheid en justitie

Vergaderjaar 2013-2014

C

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2013

In haar vergadering van 9 juli 2013 heeft uw commissie voor Veiligheid en Justitie gevraagd om een afschrift van een brief van 5 juli 2013 aan de Tweede Kamer1 over de voortgang van de versterking van de prestaties van de strafrechtketen (VPS).
Bijgevoegd treft u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, zowel de brief van 5 juli 2013 aan als een brief van 14 november 20132 waarin ik de voortgang van VPS ook toelicht.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 153079.03

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 153079.03