Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

33000 XVI 16 Amendement van het lid wiegman-van meppelen scheppink

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 16

Ontvangen 8 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 43 Langdurige zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

In artikel 46 Sporten en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Patiënten en gehandicapten organisaties zijn een onmisbare schakel in het speelveld zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Zij worden ook wel de derde speler genoemd. Om tot betere en duurzame zorg te komen is de ervaring en beleving van de verzekerde patiënt onmisbaar. Patiënten en gehandicapten organisaties zijn door hun betrokkenheid de schakel voor het bereiken van een goede balans tussen zorgverzekeraars, aanbieders en patiënten. Het verhogen van de subsidie voor patiënten en gehandicapten organisaties komt hun professionaliteit ten goede.

De dekking wordt gevonden in artikel 46 «Subsidies en opdrachten aan de Alliantie Olympisch Vuur». VWS verstrekt subsidie aan een programmabureau subsidie voor de Alliantie Olympisch Vuur. Hiermee zullen onder andere opdrachten worden verstrekt voor verkennende studies en onderzoeken in het kader van een mogelijk bid voor de Olympische Spelen in Nederland. Er is onder de Nederlandse bevolking te weinig draagvlak voor het organiseren van de Olympische Spelen.


Wiegman-Van Meppelen Scheppink