Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

33605 VI G Eindverslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

Vergaderjaar 2013-2014

G

Vastgesteld 28 januari 2014

Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Duthler

De griffier van de commissie,
Van Dooren