Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Behandeling wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie VJ 2012 (33605-VI); wetsvoorstel Wijziging Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten i.v.m. Verordening (EU) nr.181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L55) (33733)

33733 04-02-2014

3 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 (33605-VI);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L 55) (33733).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 (33605-VI) te hebben kunnen verenigen.

Ik stel voor, de minister van Veiligheid en Justitie decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.