Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 158

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  33733 04-02-2014

  Behandeling wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie VJ 2012 (33605-VI); wetsvoorstel Wijziging Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten i.v.m. Verordening (EU) nr.181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L55) (33733)
  HAN 1 18 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 04-02-2014

 • 2.

  33605 VI G Eindverslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

  28-01-2014 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 30-01-2014

 • 3.

  33605 VI F Nadere memorie van antwoord

  23-01-2014 Nadere memorie van antwoord
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 24-01-2014

 • 4.

  33605 VI E Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

  20-12-2013 Nader voorlopig verslag
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 23-12-2013

 • 5.

  33605 VI D Memorie van antwoord

  29-11-2013 Memorie van antwoord
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 29-11-2013

 • 6.

  33605 VI C Brief van de minister van veiligheid en justitie

  15-11-2013 Brief minister ter aanbieding afschriften brieven over versterking van de prestaties van de strafrechtketen (VPS)
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 19-11-2013

 • 7.

  33605 VI B Brief van de minister van veiligheid en justitie

  12-11-2013 Brief minister inzake GPS (Geintegreerd processysteem strafrecht) in relatie tot programma's VPS (Versterking Prestaties Strafrechtketen) en KEI (Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak) Met onderhavige brief stuurt minister Opstelten (VJ) de Kamer, in antwoord op de desbetreffende vragen vanuit het parlement naar aanleiding van het Jaarverslag 2012 van zijn ministerie (Kamerstuk 33605 VI, A, p. 3), een afschrift van de brief (met kenmerk 445209) [zie bijlage bij onderhavige aanbiedingsbrief] die hij onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het Geïntegreerd processysteem strafrecht (GPS) in relatie tot programma's VPS (Versterking Prestaties Strafrechtketen) en KEI (Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak).
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 18-11-2013

 • 8.

  33605 VI A Voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

  08-10-2013 Voorlopig verslag
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 1 2013-2014
  Rijksbegroting 2012, 10-10-2013

 • 9.

  33605 VI 12 Verslag van een wetgevingsoverleg

  11-07-2013 Verslag wetgevingsoverleg van 26 juni 2013
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 2 2012-2013
  Rijksbegroting 2012, 12-07-2013

 • 10.

  33605 VI 11 Motie van de leden berndsen-jansen en de wit

  26-06-2013 Motie over onderzoek naar kostenoverschrijding ICT-project Geïntegreerd Processysteem Strafrecht, bedoeld om papieren strafdossiers te digitaliseren
  Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  KST 2 2012-2013
  Rijksbegroting 2012, 03-07-2013


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >