Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Resultaat 11-20 van 237

< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 11.

  33000 XIII 190 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  25-06-2012 Brief minister over de VN Conferentie over Internationale Telecommunicatieregels (WCIT) De minister geeft een reactie op het verzoek van de Kamer om de documenten die betrekking hebben op de voorbereidingen van de VN Conferentie over Internationale Telecommunicatieregels (WCIT) openbaar te maken en dat het kabinet zich op deze conferentie sterk inzet voor burgerrechten, privacy en persvrijheid.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 03-07-2012

 • 12.

  33000 XIII 191 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  26-06-2012 Brief staatssecretaris over de ontwikkelingen binnen de Internationale Walvisvaart Commissie sinds de 63e jaarvergadering
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 02-07-2012

 • 13.

  33000 XIII 189 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  22-06-2012 Brief staatssecretaris over adviezen die door drie commissies zijn opgesteld op verzoek van het PlattelandsParlement In 2011 waren de thema's die aandacht kregen in het PlattelandsParlement: - bevolkingsdaling; - burgerparticipatie, en - lokale duurzame energie. In deze brief reageert de staatssecretaris op de aanbevelingen die voor deze thema's zijn opgesteld door drie verschillende adviescommissies.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-06-2012

 • 14.

  33000 XIII 188 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  08-06-2012 Brief minister over een subsidieregeling voor zonnepanelen In het Begrotingsakkoord is afgesproken een subsidieregeling voor zonnepanelen te openen voor 2012 en 2013. In deze brief geeft de minister aan hoe deze regeling wordt vorm gegeven.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 20-06-2012

 • 15.

  33000 XIII 187 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  08-06-2012 Brief staatssecretaris ter aanbieding van een overzicht van de voor 2012 geplande Economische Missies die de leden van het kabinet voornemens zijn uit te voeren Het overzicht is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 14-06-2012

 • 16.

  33000 XIII 14-06-2012

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 13 juni 2012 over de Landbouw- en Visserijraad
  HAN 2 96 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 14-06-2012

 • 17.

  33000 XIII I Verslag van een schriftelijk overleg

  08-06-2012 Verslag schriftelijk overleg over onder meer de toezegging van de regering om het instrument van saldering bij het omgaan met natuurwaarden verder te ontwikkelen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 11-06-2012

 • 18.

  33000 XIII H2EH Verslag van een schriftelijk overleg

  01-06-2012 Verslag schriftelijk overleg over de samenhang tussen het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur en voornemens van de regering op een aantal terreinen Van dit stuk is een herdruk verschenen. Herdruk in verband met fouten in de bedragen op blz. 13/14 van de gedrukte versie.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 05-06-2012

 • 19.

  33000 XIII 186 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  16-05-2012 Brief staatssecretaris over de thema's die in de ontwerpbegroting 2013 specifiekere aandacht kunnen krijgen In onderhavige brief informeert staatssecretaris Bleker de Tweede Kamer over de thema's die in de ontwerpbegroting 2013 specifiekere aandacht kunnen krijgen. De staatssecretaris geeft aan welke beleidsthema's zullen uitgewerkt worden in de beleidsartikelen die betrekking hebben op het terrein van landbouw en natuur.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 24-05-2012

 • 20.

  33000 XIII 185 Brief van de staatsecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  15-05-2012 Brief staatssecretaris over het vrijmaken van middelen voor een regeling voor de schaapskuddes met bijzondere rassen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 24-05-2012


< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >