Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 42

1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >


 • 1.

  33000 XIII 197 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  29-08-2012 Brief minister ter aanbieding van het jaarverslag 2011 van Staatstoezicht op de Mijnen Het verslag is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 05-09-2012

 • 2.

  33000 XIII 198 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  03-09-2012 Brief minister over het verhogen van de budgetflexibiliteit en het maximaal gebruiken van het budgetrecht In onderhavige brief informeert minister Verhagen (ELI) de Tweede Kamer over de wijze waarop hij uitvoering gaat geven aan de van het kamerlid Van Vliet (Kamerstuk 33240 XIII, nr. 14). In deze motie wordt de regering verzocht om er bij toekomstige toekenning van subsidies en exploitatiebijdragen naar te streven de budgetflexibiliteit te verhogen en ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer haar budgetrecht maximaal kan gebruiken.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 05-09-2012

 • 3.

  33000 XIII 196 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  03-08-2012 Brief staatssecretaris over uitkomsten bijeenkomst 64e vergadering Internationale Walvisvaartcommissie (IWC64), die van 25 juni tot en met 6 juli 2012 plaatsvond in Panama City, Panama
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 06-08-2012

 • 4.

  33000 XIII 195 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  13-07-2012 Brief staatssecretaris over het systeem van fytosanitaire exportinspecties Met deze brief informeert staatssecretaris Bleker (EL&I) de Kamer overzijn voornemen om de publieke borging van het systeem van fytosanitaireexportinspecties op het aspect 'public officer' te versterken.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van EconomischeZaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 24-07-2012

 • 5.

  33000 XIII 194 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  09-07-2012 Brief staatssecretaris over o.m. uitvoering amendement Jacobi/Koopmans betreffende een subsidieregeling voor schaapskuddes met bijzondere rassen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 19-07-2012

 • 6.

  33000 XIII 193 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  05-07-2012 Brief staatssecretaris over de hoogambtelijke economische missie naar Irak die van 2 tot en met 7 juni 2012 De missie bezocht Bagdad, Basra en Erbil, en had aldaar gesprekken met vertegenwoordigers van de Irakese nationale en regionale overheid op verschillende niveau's. Onderwerpen die onder meer besproken werden zijn het investerings- en handelsklimaat in Irak, het hervormingsproces in Irak, de bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) en het belastingverdrag waarover overleg met Iraakse autoriteiten gaande is.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 12-07-2012

 • 7.

  33000 XIII 192 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  27-06-2012 Brief staatssecretaris over het amendement 'Groen en Doen' Met deze brief informeert staatssecretaris Bleker (EL&I) de Kamer over de aanpak van het amendement 'Groen en Doen' (amendement-Koopmans, kamerstuk 33000 XIII, nr. 91) waarin gevraagd werd om in zowel 2012 als 2013 twee miljoen euro te investeren in vrijwilligers die werken aan natuur- en landschapsbeheer. De staatssecretaris gaat daarbij achtereenvolgens in op: - verdeling in twee delen; - grote groene organisaties - kleine organisaties en initiatieven.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 03-07-2012

 • 8.

  33000 XIII 190 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  25-06-2012 Brief minister over de VN Conferentie over Internationale Telecommunicatieregels (WCIT) De minister geeft een reactie op het verzoek van de Kamer om de documenten die betrekking hebben op de voorbereidingen van de VN Conferentie over Internationale Telecommunicatieregels (WCIT) openbaar te maken en dat het kabinet zich op deze conferentie sterk inzet voor burgerrechten, privacy en persvrijheid.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 03-07-2012

 • 9.

  33000 XIII 191 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  26-06-2012 Brief staatssecretaris over de ontwikkelingen binnen de Internationale Walvisvaart Commissie sinds de 63e jaarvergadering
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 02-07-2012

 • 10.

  33000 XIII 189 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  22-06-2012 Brief staatssecretaris over adviezen die door drie commissies zijn opgesteld op verzoek van het PlattelandsParlement In 2011 waren de thema's die aandacht kregen in het PlattelandsParlement: - bevolkingsdaling; - burgerparticipatie, en - lokale duurzame energie. In deze brief reageert de staatssecretaris op de aanbevelingen die voor deze thema's zijn opgesteld door drie verschillende adviescommissies.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-06-2012


1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >