Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 120

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  33000 XIII 183 Motie van het lid van tongeren

  25-04-2012 Motie over het in beslag nemen van gedode walvissen in Nederlandse (lucht)havens
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-04-2012

 • 2.

  33000 XIII 182 Motie van het lid kortenoeven

  25-04-2012 Motie over handhaving van de orde op zee
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-04-2012

 • 3.

  33000 XIII 181 Motie van het lid ouwehand

  25-04-2012 Motie over het uitbreiden van de de beschermingsbevoegdheden van de IWC naar alle walvisachtigen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-04-2012

 • 4.

  33000 XIII 180 Motie van het lid ouwehand

  25-04-2012 Motie over Europese sancties tegen de Faeröer-eilanden voor de slachting van grienden
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-04-2012

 • 5.

  33000 XIII 179 Motie van het lid ouwehand

  25-04-2012 Motie over een eventueel vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-04-2012

 • 6.

  33000 XIII 175 Motie van het lid van veldhoven

  22-03-2012 Motie over vaststelling richtsnoer voor het doden van ganzen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 23-03-2012

 • 7.

  33000 XIII 174 Motie van de leden snijder-hazelhoff en koopmans

  22-03-2012 Motie om de Europese Commissie te bewegen goedkeuring te verlenen aan mineralenconcentraten (digestaat) als kunstmestvervanger per 2013 als permanente voorziening
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 23-03-2012

 • 8.

  33000 XIII 173 Motie van het lid hazekamp

  22-03-2012 Motie om af te zien van voornemen regering om grauwe gans en kolgans toe te voegen aan de lijst met bejaagbare soorten c.q. wild
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 23-03-2012

 • 9.

  33000 XIII 27 Motie van de leden koppejan en dijksma

  03-11-2011 Motie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Indieners willen dat: - bedrijven zo veel mogelijk verantwoording afleggen over hun maatschappelijke handelen door middel van jaarverslagen; - bij de toebedeling van middelen rekening wordt gehouden houden met mvo-aspecten; - in de af te sluiten innovatiecontracten expliciet wordt vermeld hoe de sectoren bijdragen aan duurzaamheid.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 17-02-2012

 • 10.

  33000 XIII 158 Gewijzigde motie van het lid schouten c.s. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 44

  22-12-2011 Gewijzigde motie over de eis aan bedrijven die gebruik maken van het buitenlandinstrumentarium, om te voldoen aan de hernieuwde OESO-normen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 26-01-2012


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >