Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 17

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  33000 XIII K Verslag van een schriftelijk overleg

  14-09-2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van toezeggingen die door de bewindspersonen van ELI aan de Kamer zijn gedaan Betreft het aanbieden van een digitaal overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2012 is verstreken. Daarbij treft is tevens bijgevoegd, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2013 verloopt, indien aan de orde.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 19-09-2012

 • 2.

  33000 XIII J Verslag van een schriftelijk overleg

  05-07-2012 Verslag schriftelijk overleg over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 09-07-2012

 • 3.

  33000 XIII I Verslag van een schriftelijk overleg

  08-06-2012 Verslag schriftelijk overleg over onder meer de toezegging van de regering om het instrument van saldering bij het omgaan met natuurwaarden verder te ontwikkelen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 11-06-2012

 • 4.

  33000 XIII H2EH Verslag van een schriftelijk overleg

  01-06-2012 Verslag schriftelijk overleg over de samenhang tussen het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur en voornemens van de regering op een aantal terreinen Van dit stuk is een herdruk verschenen. Herdruk in verband met fouten in de bedragen op blz. 13/14 van de gedrukte versie.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 05-06-2012

 • 5.

  33000 XIII HH Verslag van een schriftelijk overleg

  11-05-2012 Verslag schriftelijk overleg over de samenhang tussen het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur en voornemens van de regering op een aantal andere terreinen Herdruk in verband met fout in de bedragen op blz. 13/14 van de gedrukte versie.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 16-05-2012

 • 6.

  33000 XIII H Verslag van een schriftelijk overleg

  11-05-2012 Verslag schriftelijk overleg over de samenhang tussen het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur en voornemens van de regering op een aantal andere terreinen Van dit stuk is een herdruk verschenen.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 14-05-2012

 • 7.

  33000 XIII 184 Verslag van een algemeen overleg

  04-05-2012 Verslag algemeen overleg van 10 april 2012 over de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 maart 2012 over de walvisjacht (33000 XIII, nr. 172) Betreft een geredigeerd woordelijk verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 10 april 2012 hebben gevoerd met minister Rosenthal (BuZa) en staatssecretaris Bleker (ELI).
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 07-05-2012

 • 8.

  33000 XIII 176 Verslag van een algemeen overleg

  02-04-2012 Verslag algemeen overleg gehouden op 14 maart 2012 over de stand van zakenbrief Verslag van een algemeen overleg van 14 maart 2012 met staatssecretaris Bleker (EL&I) over: - de brief van de staatssecretaris d.d. 23 februari 2012 met de reactie op het verzoek van de commissie over de stand van zakenbrief over de uitvoering van moties op het gebied van Landbouw en Natuur en de stand van zaken met betrekking tot recent gedane toezeggingen (33 000-XIII, nr. 168); - de brief van de staatssecretaris d.d. 1 maart 2012 over de uitvoering van moties betreffende ganzen (32 372, nrs. 80, 81 en 89).
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 03-04-2012

 • 9.

  33000 XIII G Verslag van een schriftelijk overleg

  23-03-2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van toezeggingen die door de betreffende bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 23-03-2012

 • 10.

  33000 XIII F Verslag van een mondeling overleg

  25-01-2012 Verslag mondeling overleg van 6 december 2011, Dierenwelzijn (waaronder megastallen) Betreft mondeling overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met staatssecretaris Bleker (ELI), van 6 december 2011 over: - de brief van de staatssecretaris van EL&I van 18 november 2011 (Kamerstuk 32 609 XIII, nr. B) inzake de behandeling van wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 (incidentele suppletoire begrotingen) (Kamerstuk 32 609 XIII) Natuurbeleid; - de brief van de staatssecretaris van EL&I van 17 november 2011 met reactie op commissiebrief van 20 oktober 2011 (Kamerstuk 33 000 III, nr. C); - Dierenwelzijn (waaronder megastallen); - Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU (verschuiving tussen eerste en tweede pijler, gelden voor de plattelandsontwikkeling, melkquotum: kans of bedreiging?); - Verdieping en natuurherstel Westerschelde.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-01-2012


1 | 2 | Volgende >