Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.4 BIJLAGE – LIJST MET AFKORTINGEN

AAS

=

Amsterdam Airport Schiphol

ABP

=

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AC

=

Aanmeldcentrum

ACOTA

=

African Contingency Operations Training and Assistance

AE

=

Aanhoudingseenheid

AEHF

=

Advanced Extreme High Frequency

AIV

=

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AIVD

=

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMBV

=

Alkmaarder-klasse Mijnenbestrijdingsvaartuig

AMDTF

=

Air Missile Defence Taskforce

AMISOM

=

African Union Mission Somalia

AO

=

Algemeen Overleg

AOCS

=

Air Operations Control Station

AOM

=

Allied Operations and Missions

AR

=

Algemene Rekenkamer

ASE

=

Aircraft Survivability Equipment

ASSM

=

Anti Surface Ship Missiles

AUP

=

Afghan Uniformed Police

AVDD

=

Audio-Visuele Dienst Defensie

AWACS

=

Airborne Early Warning and Control System

BE

=

Bijstandseenheid

BES

=

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BETER

=

Biologische effecten van traumatische ervaringen, behandeling en herstel

BG

=

Bedrijfsgroep

(BG)T

=

(Bedrijfsgroep) Transport

BMS

=

Battlefield Management System

BPB

=

Beleids-, Plannings- en Begrotingsprocedure

BS

=

Bestuursstaf

BSB

=

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

BTW

=

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

=

Bandvagn

C4ISR

=

Command & Control, Communications, Computers & Information and Intelligence, Surveillance & Reconnaissance

CAO

=

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CARIB

=

Caribisch Gebied

CBOPS

=

Crisisbeheersingsoperaties

CBRN

=

Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair

CC

=

Central Command

CDC

=

Commando DienstenCentra

CDS

=

Commandant der Strijdkrachten

CE

=

Chemische Energie

CG

=

Cluster Gezondheidszorg

C-IED

=

Counter Improvised Explosive Devices

CIMIC

=

Civil-Military Cooperation

CIS

=

Communicatie- en informatiesysteem

CKMAR

=

Commando Koninklijke marechaussee

CLAS

=

Commando landstrijdkrachten

CLSK

=

Commando luchtstrijdkrachten

CMF

=

Combined Maritime Forces

CMH

=

Centraal Militair Hospitaal

CODEMO

=

Commissie Defensie Materieelontwikkeling

COID

=

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

COMPATRIOT

=

Communication Patriot

CPD

=

Cluster Personele Diensten

CPD

=

Comprehensive Peace Agreement

CPT

=

Close Protection Teams

CRC

=

Crowd and Riot Control

CTF

=

Combined Task Force

CUP

=

Capability Upgrade Programme

CV

=

Commandovoertuig

CZMCARIB

=

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied

CZSK

=

Commando zeestrijdkrachten

DBB

=

Defensie Bedrijfsstoffenbedrijf

DBBO

=

Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie

DBBS

=

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem

DBGS

=

Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen

DBV

=

Dienst Beveiliging Vastgoed

DC

=

DienstenCentrum

DCDI

=

Dienstencentrum Documentaire Informatievoorziening

DCDV

=

Dienstencentrum Dienstverlening

DCIOD

=

Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie

DCMO

=

Datacommunicatie Mobiel Optreden

DDG

=

Duik- en Demonteer Groep

DDN

=

Defensie Duurzaamheidnota

DEFCERT

=

Defensiebreed Computer Emergency Response Team

DGLC

=

Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

DGI

=

Defensie Gerelateerde Industrie

DHC

=

Defensie Helikopter Commando

DI

=

Documentaire Informatie

DIC

=

Defensie Innovatie Competitie

DIS

=

Defensie Industrie Strategie

DLBE

=

District Landelijke en Buitenlandse Eenheden

DMO

=

Defensie Materieel Organisatie

DMP

=

Defensie Materieel Proces

DMUNB

=

Defensie Munitiebedrijf

DNB

=

De Nederlandse Bank

DPD

=

Defensie Personele Diensten

DR&D

=

Defence Research and Development

DSI

=

Dienst Speciale Interventies

DTO

=

Defensie Telematica Organisatie

DVD

=

Dienst Vastgoed Defensie

DVO

=

Dienstverleningsovereenkomst

EATC

=

European Air Transport Command

EDA

=

Europees Defensie Agentschap

EDISON TD

=

Edison Travel Documents System

EGF

=

Europese Gendarmerie Force

EKMS

=

Electronic Key Management System

ELI

=

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EOD

=

Explosieven Opruimingsdienst

EOV

=

Elektronische Oorlogsvoering

EPA

=

Energie Prestatie Adviezen

ERP

=

Enterprise Resource Planning

EU

=

Europese Unie

EUFOR

=

European Force

EULEX

=

European Union Rule of Law Mission (Kosovo)

EUPOL

=

EU Police (Afghanistan)

EUSEC

=

EU Communications Security and Evaluation Agency

EVC

=

Erkenning van eerder verworven competenties

EVDB

=

Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

EZB

=

Enkel Zijband

FBD

=

Facilitair Bedrijf Defensie

FBUH

=

Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverleners

FDC

=

Financieel Dienstencentrum

FES

=

Fonds Economische Structuurversterking

FMW

=

Faculteit Militaire Wetenschappen

FNIK

=

Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht

FPS

=

Flexibel Personeelssysteem

FRISC

=

Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft

FS

=

Facility Services

GET

=

Green Energy Technologies

GLA

=

Geweer Lange Afstand

GPM

=

Geïntegreerde Politietrainingsmissie

GPW

=

Groot Pantserwielvoertuig

GZ

=

Gezondheidszorg

HDP

=

Hoofd Directie Personeel

HDV

=

Hogere Defensie Vorming

HF

=

High Frequency

HGIS

=

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HQ

=

Headquarter

HR

=

Human Resource

HRF(L)

=

High Readiness Forces (Land)

HRM

=

Human Resource Management

HV

=

Helderheid Versterkend

ICMS

=

Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking

ICT

=

Informatie- en Communicatietechnologie

ID

=

Identification

IDL

=

Instituut Defensie Leergangen

IDP

=

Internaly Displaced Person

IDS

=

Indringer Detectie Systeem/Intrusion Detection System

IED

=

Improvised Explosive Device

IFF

=

Identification Friend or Foe

IG

=

Innovation Game

IGK

=

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

IGV

=

Infanterie Gevechtsvoertuig

IJC

=

ISAF Joint Command

I&M

=

Infrastructuur en Milieu

IOT&E

=

Initial Operational Test & Evaluation

IPU

=

Integrated Police Unit

IRF

=

Immediate Response Force

IRTC

=

International Recommanded Transit Corridor

ISAF

=

International Security Assistance Force

ISTAR

=

Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance

IV

=

Informatie Voorziening

IVENT

=

Informatievoorziening en -Technologie

JCG

=

Joint CIS Group

JIP

=

Joint Investment Programs

JISTARC

=

Joint ISTAR Commando

JIVD

=

Joint Informatievoorzieningscommando

JSF

=

Joint Strike Fighter

JSS

=

Joint Support Ship

KFOR

=

Kosovo Force

KIM

=

Koninklijk Instituut voor de Marine

KMA

=

Koninklijke Militaire Academie

KPU

=

Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting

KTOMM

=

Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek

KWCARIB

=

Kustwacht voor het Koninkrijk in het Caribisch gebied

KWW

=

Klein Kaliber Wapens

LC(F)

=

Luchtverdedigings- en Commando(fregat)

LCW

=

Logistiek Centrum Woensdrecht

LION

=

Light Infrared Observation Night Sight

LIVS

=

Licht Indirect Vurend Systeem

LOKKMAR

=

Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar

LPD

=

Landing Platform Dock

LRIP

=

Low Rate Initial Production

LTD

=

Leergang Topmanagement Defensie

LZV

=

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

M(-FREGAT)

=

Multi-purpose(-fregat)

MALE UAV

=

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Air Vehicle

MARIN

=

Maritiem Research Instituut Nederland

MBMD

=

Maritime Ballistic Missile Defence

ME

=

Mobiele eenheid

MECHBRIG

=

Gemechaniseerde Brigade

MGGZ

=

Militair Geestelijke Gezondheidszorg

MIA(-V)

=

Maatschappelijke Innovatie Agenda (Veiligheid)

MILSATCOM

=

Military Satellite Communications

MIP

=

Militair Invaliditeitspensioen

MIVD

=

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MK

=

Medische Keuringen

MKB

=

Midden- en Kleinbedrijf

MLU

=

Midlife Upgrade

MOD

=

Militair Oorlogs- of Dienstslachtoffer

MOR

=

Mortier Opsporingsradar

MOU

=

Memorandum of Understanding

MPO

=

Materieelprojectenoverzicht

MTADS

=

Modernized Target Acquisition and Designation Sight

MTF

=

Maritime Task Force/Mentoring Task Force

MTV

=

Mobiel Toezicht Veiligheid

NAR

=

Noord-Atlantische Raad

NATO

=

North Atlantic Treaty Organization

NATRES

=

Nationale Reserve

NAVO

=

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NAVFOR

=

Naval Force

NBI

=

Nationale Bijdrage aan ISAF-staven

NDMC

=

Nationale Datalink Managementcel

NIC

=

Nationale Inlichtingen Cel

NIDV

=

Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

NIMH

=

Nederlands Instituut voor de Militaire Historie

NLD

=

Nederland

NLDA

=

Nederlandse Defensie Academie

NLMARFOR

=

Netherlands Maritime Force

NLR

=

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

NLTC

=

Netherlands Liaison Team CENTCOM

NRF

=

NATO Response Force

NSE

=

National Support Element

NTM (-A)

=

NATO Training Mission (- Afghanistan)

NTM-I

=

NATO Training Mission – Iraq

OAD

=

Operationele Aanpassingen Diemaco

OD

=

Operationele doelstelling

OG

=

Operationeel Gereed

OGRV

=

Object Grondverdediging

OIV

=

Operationele Informatievoorziening

OOCL

=

Operationeel Ondersteuningscommando Land

O&T

=

Oefeningen & Trainingen

OZD

=

Onderzeedienst

PA

=

Palestijnse Autoriteit

PALS

=

Project Aanpassingen Legacy Speer

PAM

=

Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit

PDC

=

Producten- en Dienstencatalogus

PGM

=

Precision Guided Munition

PGU

=

Persoonsgebonden Uitrusting

PI

=

Prestatie-Indicator

PPS

=

Publiek-Private Samenwerking

PRTL

=

Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen

PRISMO

=

Prospectie in stressgerelateerd militair onderzoek

PSFD

=

Production, Sustainment and Follow – on Development

PTG

=

Police Trainings Group

PTSS

=

Post-Traumatisch Stress Syndroom

PZH

=

Pantserhouwitser

QRA

=

Quick Reaction Alert

R&D

=

Research and Development

RBV

=

Rijksbegrotingsvoorschriften

RBZ

=

Raad Buitenlandse Zaken

RC

=

Regional Command

RDTF

=

Redeployment Taskforce

RGD

=

Rijksgebouwendienst

ROC

=

Regionaal Opleidingscentrum

RPE

=

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RWT

=

Rechtspersoon met een wettelijke taak

RZO

=

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

SAP

=

Systemen, Applicaties en Producten

SAR

=

Search and Rescue

SBIR

=

Small Business Innovation Reseach

SBK

=

Sociaal Beleidskader

SDD

=

System Development and Demonstration

SHF

=

Super High Frequency

SKIA

=

Strategische Kennis- en Innovatieagenda

SLA

=

Service Level Agreements

SNMG

=

Standing NATO Reaction Force Maritime Group

SPEER

=

Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering

SSM

=

Single Service Management

SSR

=

Security Sector Reform

STARS

=

Sensor Technology Applied in Reconfigurable Systems for Sustainable Security

SZVK

=

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

TACF

=

Transportable Air Control Facility

TACTIS

=

Tactische Indoor Simulation

TFU

=

Task Force Uruzgan

TITAAN

=

Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network

TNO

=

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TU

=

Technische Universiteit

UAS

=

Unmanned Aerial Systems

UIM

=

Unit Interventie Mariniers

UMS

=

Unmannend Maritime Systems

UN

=

United Nations

UNAMID

=

United Nations African Union Mission in Darfur

UNMIS

=

United Nations Mission in Sudan

UNODC

=

United Nations Office on Drugs and Crime

UNTSO

=

United Nations Truce and Supervision Organization

USCENTCOM

=

United States Central Command

VAO

=

Verslag Algemeen Overleg

VHF

=

Very High Frequency

VN

=

Verenigde Naties

VNVR

=

Verenigde Naties Veiligheidsraad

VOSS

=

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem

VPD

=

Vessel Protection Detachment

VTE

=

Voltijdsequivalent

WGO

=

Wetgevingsoverleg

WIA

=

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIV

=

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

WVO

=

Wet Veiligheidsonderzoeken

YPR

=

Pantserrupsvoertuig, type Y

ZBO

=

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZVW

=

Zorgverzekeringswet