Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

41 Nominaal en Onvoorzien

Dit niet-beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien.

Bedragen x € 1 mln

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VERPLICHTINGEN

 

– 5,7

– 8,8

– 8,8

– 8,8

– 8,8

– 8,8

UITGAVEN

 

– 5,7

– 8,8

– 8,8

– 8,8

– 8,8

– 8,8

               

Prijsbijstelling

 

– 0,1

– 9,0

– 9,0

– 9,0

– 9,0

– 9,0

Loonbijstelling

 

0,1

         

Onvoorzien

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Nog te verdelen posten

 

– 5,9

         
               

ONTVANGSTEN

             

Prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2011 is abusievelijk te veel prijsbijstelling tranche 2011 aan departementen toegedeeld. Voor EL&I betreft dit een reeks van € 9 mln structureel vanaf 2012.

Dit leidt tot een navenant tekort op de operationele doelstelling «prijsbijstelling» van dit artikel. Dit tekort zal in beginsel in mindering worden gebracht op toekomstige prijsbijstelling (tranche 2012).

Hierover zal besluitvorming plaatsvinden bij Voorjaarsnota 2012.