Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

33400 XIII 67 Amendement van het lid van gerven ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 62

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 67

Ontvangen 22 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5000 (x € 1000).

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5000 (x € 1000).

Toelichting

Met dit amendement wordt binnen artikel 16 Concurrerende, veilige agro-, visserij- en voedselketens een bedrag van vijf miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek uit de biologische sector. Dit amendement wil voor een periode van tenminste 4 jaar, jaarlijks vijf miljoen euro oormerken voor onderzoek uit de biologische sector. Het geld is bedoeld voor onderzoeksvragen die uit de biologische sector zelf, bottom-up naar voren komen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de ontwikkeling van biologische dieren- en plantenrassen en natuurlijke additieven, maar ook aan het ontwikkelen van slimme machines voor het wieden van onkruid. Het betreft het oormerken voor vraag gestuurd onderzoek uit de biologische sector van geld binnen artikelonderdeel 16.4 «Kennisontwikkeling en innovatie». Onder artikel 16 is onder «opdrachten» een budgetflexibiliteit van 20%. (Voor 2013 staat voor opdrachten onder artikelonderdeel 16.4 een bedrag van 93,9 miljoen, voor 2014 staat 84,6 miljoen, voor 2015 staat 78,6 miljoen, voor 2016 staat 69,9 miljoen.)


Van Gerven