Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

33400 V 160 Gewijzigde motie van het lid thieme ter vervanging van die gedrukt onder nr. 43

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 160

Voorgesteld 25 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) blijkt dat de resultaten met betrekking tot het verduurzamen van internationale handelsketens tegenvallen;

constaterende dat de IOB aanbeveelt om de lat van standaarden voor duurzaamheid te verhogen;

overwegende dat op dit moment een subsidieaanvraag van IDH voor financiering in de jaren 2016–2020 in behandeling is;

verzoekt de regering, de aanbevelingen van het IOB over te nemen en aan een eventuele hernieuwde subsidieronde voor IDH hogere duurzaamheidsstandaarden te verbinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme