Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Indexering Wet Studiefinanciering

INDEXERING WSF: UITGAVEN
   

2013

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

80,9

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
  

Diversen

4,6

   

4,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
  

Inhouden indexatie (relevant)

– 18,0

   

– 18,0

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
  

Inhouden indexatie (niet relevant)

– 64,6

  

Diversen

– 3,0

   

– 67,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 80,9

    

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2013

0,0

INDEXERING WSF: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

0,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2013

0,0

Inhouden indexatie (relevant)

Het kaderrelevante deel van de tranche 2013 is, analoog aan de reguliere prijsbijstelling 2013, voor het jaar 2013 ingehouden.

Inhouden indexatie (niet relevant)

Het niet-kaderrelevante deel van de tranche 2013 is, analoog aan de reguliere prijsbijstelling 2013, voor het jaar 2013 ingehouden.