Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

33400 XIII 152 Tweede nader gewijzigde motie van het lid thieme ter vervanging van die gedrukt onder nr. 133

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 152

Voorgesteld 29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat snelgroeiende vleeskuikens in de intensieve veehouderij lijden aan ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen;

verzoekt de regering, uiteen te zetten hoe zij gaat toewerken naar een verbod op de productie van snelgroeiende vleeskuikens in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme