Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Jaarverslag 2013

U bevindt zich in begrotingsjaar 2013, begrotingsfase 'begrotingsverantwoording', subfase 'Jaarverslag'.

Door in het linkermenu op een begrotingshoofdstuk of -fonds te klikken, toont u de inhoud ervan op de middenpagina.

U ziet bij elk hoofdstuk en fonds in het rechtermenu gerelateerde Kamerstukken en/of vastgestelde begrotingen.

N.B. Bij deze jaarverslagen, slotwetten en het Financieel Jaarverslag van het Rijk geldt het voorbehoud dat alleen de versie die op 21 mei 2014 (verantwoordingsdag) door de minister van Financiën bij de Staten-Generaal wordt ingediend als officieel exemplaar kan worden aangemerkt.