Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 25 Brede doeluitkering (BDU)

Algemene doelstelling

Het realiseren van maatwerkoplossingen voor regionale verkeers- en vervoersvraagstukken.

Rol en verantwoordelijkheden

Financieren

De minister is systeemverantwoordelijk voor de bijdrage aan de Brede doeluitkering (BDU), welke het mogelijk maakt dat er op decentraal niveau maatwerkoplossingen kunnen worden gemaakt voor verkeers- en vervoervraagstukken. De beleidsinhoudelijke beslissingen worden voornamelijk door de mede overheden gemaakt. Dit artikel hangt samen met artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid en artikel 15 Openbaar vervoer.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 Brede doeluitkering (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

1 723 249

Uitgaven

 

1 795 605

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

25 Brede doeluitkering (BDU)

 

1 795 605

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

25.01 Brede doeluitkering (BDU)

 

1 795 605

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

Toelichting op de financiële instrumenten

25.01 Brede doeluitkering

25.01 Brede doel Uitkering

Het betreft het verstrekken van een beschikking voor de Brede doeluitkering aan de regionale en lokale overheden. Deze wordt jaarlijks berekend op basis van in de regelgeving BDU Verkeer en Vervoer opgenomen methodiek. Uitbetaling vindt plaats in vijf termijnen, waarvan de tweede termijn een dubbele is.