Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Jaarverslag 2014

U bevindt zich in begrotingsjaar 2014, begrotingsfase 'begrotingsverantwoording', subfase 'Jaarverslag'.

Door in het linkermenu op een begrotingshoofdstuk of -fonds te klikken, toont u de inhoud ervan op de middenpagina.

U ziet bij elk hoofdstuk en fonds in het rechtermenu gerelateerde Kamerstukken en/of vastgestelde begrotingen.

N.B. Bij deze jaarverslagen, slotwetten en het Financieel Jaarverslag van het Rijk geldt het voorbehoud dat alleen de versie die op 20 mei 2015 (verantwoordingsdag) door de minister van Financiën bij de Staten-Generaal wordt ingediend als officieel exemplaar kan worden aangemerkt.