Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

13 Overzicht interventies t.b.v. de financiële sector

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd om het financiële stelsel gezond te houden en de rust te helpen herstellen in de financiële wereld. Vanaf 2010 heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Deze gebruikelijke bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van de verschillende interventies.

Tabel 1 geeft de kasstromen en de garanties die met de interventies gepaard gaan en de vindplaatsen ervan in de begroting IX integraal weer. Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: het EMU-saldo, de EMU-schuld en de staatsschuld per thema becijferd. De kolom «telling» geeft hierbij aan welke posten bij elkaar moeten worden opgeteld. Onderaan de tabel worden de totalen van alle maatregelen geconsolideerd.

1a. Maatregelen kredietcrisis

#

Stand: MJN 2015

Telling

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bron:

 

A. Fortis/RFS/AA

          

1

Aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

 

23.340

3.600

1.031

 

– 16

0

0

 

IX art.3

2

waarvan relevant voor het EMU-saldo

  

– 2.200

– 900

     

CBS

Eurostat

3

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

 

44.341

– 36.516

– 3.250

– 825

0

0

– 200

– 150

IX art. 11

4

Renteontvangsten overbruggingskredieten (voormalig) Fortis

 

– 502

– 705

– 167

– 169

– 152

– 103

– 99

 

IX art. 11

5

Dividend ABN Amro Group

 

0

0

0

– 200

– 50

– 400

  

IX art.3

6

Dividend ASR Verzekeringen

 

0

0

0

0

– 71

– 88

 

IX art.3

7

Dividend RFS Holdings

 

0

0

– 6

0

0

0

  

IX art.3

8

Dividend financiële instellingen

 

0

0

0

0

0

0

– 400

– 400

IX art.3

9

Premieontvangsten capital relief instrument

 

0

– 28

– 165

0

0

0

0

 

IX art.3

10

Premieontvangsten counter indemnity

 

0

0

– 26

– 26

– 26

– 26

– 26

– 6

IX art.3

            
 

Verleende garanties

          

11

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

 

0

32.611

0

     

IX art.3

12

waarvan vervallen

 

0

0

– 32.611

     

IX art.3

13

Counter Indemnity ABN-AMRO

 

0

0

950

     

IX art.3

            
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

1, 3 t/m 10

67.179

– 33.649

– 2.583

– 1.220

– 315

– 617

– 725

– 556

 
 

Effect op EMU-saldo

2, 4 t/m 10

502

– 1.427

– 564

395

299

617

525

406

 
 

Effect op EMU-schuld

1, 3 t/m 10

67.179

– 33.649

– 2.686

– 1.220

– 315

– 617

– 725

– 556

 
 

Effect op staatsschuld

1, 3 t/m 10

67.179

– 33.649

– 2.686

– 1.220

– 315

– 617

– 725

– 556

 
            
 

B. SNS Reaal

          

14

Kapitalisatie holding en bank

 

0

0

0

0

0

2.200

0

0

IX art.3

15

Overbruggingskrediet

 

0

0

0

0

0

1.100

0

0

IX art.3

16

Kapitalisatie Propertize

 

0

0

0

0

0

500

0

0

IX art.3

            
            

17

Renteontvangsten overbruggingskrediet

 

0

0

0

0

0

– 7

– 7

0

IX art.3

18

Dividend SNS Reaal N.V.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

IX art.3

19

Premieontvangsten garantie

 

0

0

0

0

0

0

0

0

IX art.3

20

Resolutieheffing

 

0

0

0

0

0

0

– 1.000

0

IX art.1

            
 

Verleende garanties

          

21

Garantieverlening VBO

 

0

0

0

0

0

4.166

0

0

IX art.3

            
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

14 t/m 20

0

0

0

0

0

3.793

– 1.007

0

 
 

Effect op EMU-saldo

16 t/m 20

0

0

0

0

0

7

1.007

0

 
 

Effect op EMU-schuld

14, 15, 17 t/m 21

0

0

0

0

0

7.848

– 1.007

0

 
 

Effect op staatsschuld

14 t/m 20

0

0

0

0

0

3.793

– 1.007

0

 
            
 

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

          
            

22

Verstrekt kapitaal ING

 

10.000

– 5.000

0

– 2.000

– 750

– 750

– 817

– 683

IX art.3

23

Verstrekt kapitaal Aegon

 

3.000

– 1.000

– 500

– 1.500

0

0

0

 

IX art.3

24

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

 

750

– 185

0

0

0

0

0

 

IX art.3

 

waarvan afgeboekt

     

– 565

   

IX art.3

25

Couponrente ING

 

0

– 645

– 39

0

– 34

– 31

– 61

0

IX art.3

26

Couponrente Aegon

 

0

– 166

– 11

0

0

0

0

0

IX art.3

27

Couponrente SNS Reaal

 

0

– 38

0

0

0

0

0

0

IX art.3

28

Repurchase fee ING

 

0

– 295

– 52

– 1.000

– 341

– 344

– 347

– 341

IX art.3

29

Repurchase fee Aegon

 

0

– 108

– 52

– 750

0

0

0

0

IX art.3

30

Repurchase fee SNS Reaal

 

0

0

0

0

0

0

0

0

IX art.3

            
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

22 t/m 30

13.750

– 7.437

– 654

– 5.250

– 1.125

– 1.125

– 1.225

– 1.024

 
 

Effect op EMU-saldo

25 t/m 27

0

849

50

0

34

31

61

0

 
 

Effect op EMU-schuld

22 t/m 30

13.750

– 7.437

– 654

– 5.250

– 1.125

– 1.125

– 1.225

– 1.024

 
 

Effect op staatsschuld

22 t/m 30

13.750

– 7.437

– 654

– 5.250

– 1.125

– 1.125

– 1.225

– 1.024

 
            
 

D. Back-up faciliteit ING

          
            

31

Meerjarenverplichting aan ING

  

15.857

– 2.773

– 2.820

– 2.609

– 4.933

– 2.722

 

IX art.3

32

Alt-A portefeuille

  

18.352

– 1.976

– 2.442

– 2.794

– 6.454

– 4.686

 

IX art.3

33

relevant voor de EMU-schuld

  

15.546

– 2.784

– 2.207

– 3.054

– 4.779

– 2.722

 

CBS/Eurostat

34

Back-up faciliteit ING totaal:

         

IX art.3

a

waarvan funding fee (rente + aflossing)

  

3.903

4.345

3.242

2.644

4.808

2.778

 

IX art.3

b

waarvan management fee

  

59

47

39

33

26

0

 

IX art.3

c

waarvan portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

 

– 3.819

– 4.058

– 3.012

– 2.434

– 4.275

– 4.231

 

IX art.3

d

waarvan garantiefee

  

– 129

– 103

– 85

– 73

– 58

0

 

IX art.3

e

waarvan additionele garantiefee

  

0

– 154

– 128

– 110

– 87

0

 

IX art.3

f

waarvan additionele fee

  

– 14

– 77

– 55

– 46

– 35

– 1

 

IX art.3

g

waarvan verhandelbaarheidsfee

  

0

0

0

– 15

– 18

– 1

 

IX art.3

h

waarvan eenmalige uitkering

      

– 379

– 

 

IX art.4

i

waarvan incidentele uitgave

      

19

– 

 

IX art.3

            
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

34

0

0

0

0

0

0

– 1.455

  
 

Effect op EMU-saldo

34b, f, g

0

– 45

30

16

28

27

2

  
 

Effect op EMU-schuld

33

0

15.546

– 2.784

– 2.207

– 3.054

– 4.779

– 4.177

  
 

Effect op staatsschuld

34

0

0

0

0

0

0

– 1.455

  
            
 

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

          
            

35

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

 

0

– 116

– 407

– 361

– 230

– 165

– 100

 

IX art.2

36

Schade-uitkeringen

 

0

0

0

0

0

0

0

 

IX art.2

            

37

Garanties bancaire leningen

 

2.740

47.535

      

IX art.2

38

waarvan vervallen

  

– 3.424

– 7.853

– 5.823

– 15.933

– 7.349

– 8.381

 

IX art.2

            
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

35, 36

0

– 116

– 407

– 361

– 230

– 165

– 100

  
 

Effect op EMU-saldo

35, 36

30

86

407

361

230

165

100

  
 

Effect op EMU-schuld

35, 36

0

– 116

– 407

– 361

– 230

– 165

– 100

  
 

Effect op staatsschuld

35, 36

0

– 116

– 407

– 361

– 230

– 165

– 100

  
 

F. IJsland

          
            

39

Vordering op IJsland

 

1.322

7

51

– 368

– 243

– 48

– 562

5

IX art.2

40

Tussenrekening «recovery oude topping up»

 

0

0

0

33

21

6

46

0

IX art.2

            
            

41

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

 

1.236

192

0

0

0

0

0

0

IX art.2

42

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

0

7

0

0

0

0

– 6

0

IX art.2

43

Renteontvangsten lening IJsland

 

0

0

0

0

0

0

0

0

IX art.2

44

Aflossing hoofdsom lening IJsland

 

0

0

0

– 443

– 291

– 77

– 617

0

IX art.2

            
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

41, 42, 43, 44

1.236

199

0

– 443

– 291

– 77

– 623

0

 
 

Effect op EMU-saldo

42, 43

0

– 7

0

0

0

0

6

0

 
 

Effect op EMU-schuld

41, 42, 43, 44

1.236

199

0

– 443

– 291

– 77

– 623

0

 
 

Effect op staatsschuld

41, 42, 43, 44

1.236

199

0

– 443

– 291

– 77

– 623

0

 
            
 

Totaal

          
 

Toerekenbare rentelasten

 

450

2.036

1.474

1.213

1.040

759

777

602

 
 

Effect op EMU-saldo

 

82

– 2.280

– 1.151

– 141

– 149

315

924

– 196

 
 

Effect op EMU-schuld

 

82.165

– 25.457

– 6.531

– 9.481

– 5.015

1.085

– 7.857

– 1.580

 
 

Effect op staatsschuld

 

82.165

– 41.003

– 3.747

– 7.274

– 1.961

1.809

– 5.135

– 1.580

 
1b. Maatregelen Europa

#

Stand: MJN 2015

Telling

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bron:

 

G. Griekenland

          
            
            

45

Lening aan Griekenland

   

1.248

1.946

5

0

0

0

IX art.4

            
            

46

Rente lening Griekenland

   

– 30

– 115

– 41

– 26

– 13

– 24

IX art.4

47

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

     

13

13

13

20

IX art.4

48

Teruggave winsten SMP

      

126

112

87

IX art.4

            
 

H. Europese instrumenten

          
            
            

49

Verstrekt kapitaal EFSF

   

1

1

    

IX art.4

50

Verstrekt kapitaal ESM

     

1.829

1.829

915

 

IX art.4

            
            

51

Crisisgerelateerde winst DNB

      

– 905

– 834

– 632

IX art.3

52

waarvan relevant voor het EMU-saldo

      

807

728

523

IX art.3

            
 

Garanties

          

53

Garantieplafond Nederland EFSF

   

25.872

71.910

 

– 48.142

  

IX art.4

54

Effect verstrekte garantie op EMU-schuld:

    

993

7.600

2.351

700

0

CBS/Eurostat

 

voor Ierland

    

495

279

347

0

0

CBS/Eurostat

 

voor Portugal

    

498

695

405

74

0

CBS/Eurostat

 

voor Griekenland

    

0

6.627

1.599

626

0

CBS/Eurostat

            

54

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

     

35.445

   

IX art.4

55

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

    

13.610

    

IX art.4

56

Garantieverlening DNB

      

5.700

  

IX art.3

57

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

   

2.946

– 120

6

   

IX art.4

            
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

45 t/m 51

  

1.219

1.832

1.806

1.037

193

– 549

 
 

Effect op EMU-saldo

46 t/m 48, 52

  

30

115

28

694

616

440

 
 

Effect op EMU-schuld

45 t/m 51, 54

  

1.219

2.825

9.406

3.388

893

– 549

 
 

Effect op staatsschuld

45 t/m 51

  

1.219

1.832

1.806

1.037

193

– 549

 
            
 

Totaal

          
 

Toerekenbare rentelasten

 

0

0

19

67

120

140

168

145

 
 

Effect op EMU-saldo

 

0

0

11

48

– 92

554

448

295

 
 

Effect op EMU-schuld

 

0

0

1.219

2.825

9.406

3.388

893

– 549

 
 

Effect op staatsschuld

 

0

0

1.219

1.832

1.806

1.037

193

– 549

 

Tabel 2

In de onderstaande tabel staan de bezittingen en schulden die vanwege de interventies (kredietcrisis en Europa) zijn ontstaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag IX. De bezittingen zijn grotendeels gefinancierd met staatsschuld (zichtbaar in tabel 1).

Bedragen in miljoenen euro en conform opname saldibalans jaarverslag

Bezittingen

Ultimo 2015

Bron:

Schulden

Ultimo 2015

Bron:

Fortis/RFS/AA

     
       
 

aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

27.955

art. 3

staatsschuld

28.812

tabel 1

 

overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

3.400

art. 11

cumulatief resultaat

5.119

tabel 3

       

SNS Reaal en Propertize

     
    

cumulatieve rente

9.010

tabel 3

 

kapitalisatie holding en bank

2.200

art. 3

   
 

overbruggingskrediet

1.100

art. 3

   
 

kapitalisatie Propertize

500

art. 3

   
       

IJsland

     
       
 

openstaande rente (hoofdsom afgelost)

164

art. 2

   
       

Griekenland

     
       
 

lening

3.199

art. 4

   
       

EFSF

     
       
 

deelneming

2

art. 4

   
       

ESM

     
       
 

deelneming

4.573

art. 4

overige kosten en technische aansluiting

152

 

Totaal:

43.093

 

Totaal:

43.093

 

Tabel 3

Deze tabel geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo die op kasbasis gerealiseerd worden. Eventuele afwaarderingen van activa (tabel 2.) worden eveneens in het resultaat meegenomen maar dan pas op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU-saldo.

Bedragen in miljoenen euro

Kosten en opbrengsten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fortis/RFS/AA

        
          
 

dividend

0

0

6

200

121

488

0

0

 

premie counter indemnity

0

0

26

26

26

26

26

6

 

rente overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

502

705

167

169

152

103

99

0

 

premieontvangsten CRI

0

28

165

0

0

0

0

0

 

dividend financiële instellingen

0

0

0

0

0

0

400

400

          

SNS Reaal

        
          
 

couponrente SNS Reaal

0

38

0

0

0

0

0

0

 

repurchase fee SNS Reaal

0

0

0

0

0

0

0

0

 

afboeking core-tier-1 securities

    

– 565

   
 

dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

 

rente overbruggingskrediet

0

0

0

0

0

7

7

0

 

resolutieheffing

0

0

0

0

0

0

1.000

0

          

Aegon

        
          
 

couponrente Aegon

0

166

11

0

0

0

0

0

 

repurchase fee Aegon

0

108

52

750

0

0

0

0

          

ING

        
          
 

couponrente ING

0

645

39

0

34

31

61

0

 

repurchase fee ING

0

295

52

1.000

341

344

347

341

 

back up faciliteit

 

0

0

0

0

0

1.455

0

          
          

Griekenland

        
          
 

rente en servicefee

0

0

30

115

41

26

13

24

 

rentevergoeding Griekenland

0

0

0

0

– 13

– 13

– 13

– 20

 

teruggave winsten SMP

0

0

0

0

0

– 126

– 112

– 87

          

IJsland

        
          
 

topping up

 

– 106

      
 

recovery topping up

 

0

0

33

21

6

46

0

 

aangegroeide rente

 

74

– 23

42

27

23

16

5

          

Europese instrumenten

        
          
 

crisisgerelateerde winst DNB

0

0

0

0

0

905

834

632

          

Overige

        
          
 

premieontvangsten garanties bancaire leningen

0

116

407

361

230

165

100

0

 

overige kosten

– 9

– 31

– 3

2

– 1

– 12

5

– 1

 

toerekenbare rentelasten op staatsschuld

– 450

– 2.036

– 1.493

– 1.280

– 1.160

– 899

– 945

– 747

          

Resultaat

43

2

– 564

1.418

– 746

1.074

3.339

553

Tabel 4

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en Europa verstrekt zijn. Het cumulatief saldo geeft de stand van de uitstaande garanties per einde 2014 weer.

Bedragen in miljoenen euro

Garanties «kredietcrisis en Europa»

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bron:

A. Fortis/RFS/AA

         
          

Counter Indemnity ABN-AMRO

0

0

950

0

0

0

0

0

IX art.3

          

B. SNS Reaal

         
          

Garantieverlening VBO

0

0

0

0

0

4.166

0

0

IX art.3

          

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

         
          

Garanties bancaire leningen

2.740

47.535

0

0

0

0

0

0

IX art.2

waarvan vervallen

0

– 3.424

– 7.853

– 5.823

– 15.933

– 7.349

– 8.381

0

IX art.2

          

H. Europese instrumenten

         
          

Garantieplafond Nederland EFSF

0

0

25.872

71.910

0

– 48.142

0

0

IX art.4

effect verstrekte garantie op EMU-schuld:

   

993

7.600

2.351

700

0

CBS/Eurostat

voor Ierland

   

495

279

347

0

0

CBS/Eurostat

voor Portugal

   

498

695

405

74

0

CBS/Eurostat

voor Griekenland

   

0

6.627

1.599

626

0

CBS/Eurostat

          

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

0

0

0

0

35.445

0

0

0

IX art.4

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

0

0

0

13.610

0

0

0

0

IX art.4

Garantieverlening DNB

0

0

0

0

0

5.700

0

0

IX art.3

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

0

0

2.946

– 120

6

0

0

0

IX art.4

Totaal

2.740

44.111

21.915

79.577

19.518

– 45.625

– 8.381

0

 

Cumulatief

2.740

46.851

68.766

148.343

167.861

122.236

113.855

113.855