Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 68 Motie van het lid bashir

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 68

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de regio nog steeds veel onbegrip heerst voor de plannen om de Blankenburgtunnel aan te leggen;

verzoekt de regering om af te zien van de aanleg van de Blankenburgtunnel en op termijn te kiezen voor de Oranjetunnel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir