Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 69 Motie van het lid bashir

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 69

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de budgetten voor de aanleg van de Ruit worden verschoven naar andere projecten die een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de regio;

overwegende dat naast een snelle aanpak van de A58 ook op de A67 aanpassingen noodzakelijk zijn om hier de urgente capaciteitsproblemen en verkeersveiligheidsknelpunten op te lossen;

overwegende dat de B5-gemeenten alsook de provincies Noord-Brabant en Limburg veel waarde hechten aan een snelle aanpak van de A67;

verzoekt de regering om, in samenspraak met de B5-gemeenten en de provincies Noord-Brabant en Limburg door te pakken en op korte termijn over te gaan tot aanpak van de A67,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir