Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 70 Motie van de leden van helvert en van veldhoven

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 70

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door betrokken burgers aangedragen alternatieven voor infrastructurele projecten grote meerwaarde kunnen hebben voor draagvlak, proces en kwaliteit van die projecten;

constaterende dat in de Code Maatschappelijke Participatie is opgenomen dat maatschappelijke initiatieven kunnen worden ondersteund bij onderzoek en verdere uitwerking;

verzoekt de regering, de initiatieven van bewoners bij de A13/A16 te ondersteunen, onder andere door het bieden van financiële ondersteuning bij het uitvoeren van second opinions,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Van Veldhoven