Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 71 Motie van het lid dik-faber

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 71

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanuit waterveiligheidsnormering geen noodzaak bestaat om een kanteldijk aan te leggen in de Blankenburgverbinding;

constaterende dat de markt in de aanbestedingsfase dikwijls in staat is om met creatieve oplossingen te komen;

overwegende dat een weg minimaal 60 jaar in de omgeving ligt en een goede inpassing zorgt voor een sterker draagvlak;

verzoekt de regering om, in het verdere besluitvormingsproces (ontwerptracébesluit, tracébesluit en aanbesteding) de variant zonder kanteldijk mee te nemen en het aan de markt te laten of hij een weg ontwerpt met kanteldijk of niet en daarbij bij de gunning behalve op prijs ook op inpassing te toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber