Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 73 Motie van het lid dik-faber

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 73

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ontwerp en ligging van met name de kunstwerken van de verbrede A27 Lunetten-Hooipolder van grote invloed is op de toekomstige kosten voor realisatie van de spoorlijn Breda–Utrecht–Almere;

verzoekt de regering, het ontwerp van de verbreding van de A27 Lunetten-Hooipolder te optimaliseren, zodat een eventuele toekomstige realisatie van de spoorlijn Breda–Utrecht–Almere niet onnodig duur wordt en de Kamer hierover te informeren, voordat onomkeerbare besluiten worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber