Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 74 Motie van het lid hoogland c.s.

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 74

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met het niet doorgaan van de Ruit Eindhoven de mobiliteitsproblemen in deze regio niet zijn opgelost;

overwegende dat door het niet doorgaan van de Ruit Eindhoven een bedrag van 271 miljoen euro resteert om de bereikbaarheid van onder andere deze regio te verbeteren;

overwegende dat de A58 (Eindhoven-Tilburg, Galder-St. Annabosch) reeds in het MIRT is opgenomen en dat de A67 en A2 Weert-Eindhoven wordt betrokken bij het MIRT-onderzoek Kennisas Utrecht-Eindhoven;

overwegende dat behalve nieuwe of verbeterde infrastructuur ook smart mobility een oplossing kan bieden voor de mobiliteitsproblemen in deze regio en daarbuiten;

roept het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant op om met gedragen plannen (zowel infrastructureel als smart mobility) te komen die de bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren;

verzoekt de regering, hierover constructief met de regio in gesprek te gaan, en de Kamer over de uitkomsten van dit overleg voor het aanstaande Notaoverleg MIRT te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser

Van Veldhoven

Van Helvert