Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

34000 A 76 Motie van het lid hoogland

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 76

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de mobiele dekking in spoor- en autotunnels te wensen overlaat;

verzoekt de regering, via ProRail en RWS een proactieve rol te spelen om te verzekeren dat in de toekomst bij nieuwe tunnels reeds in de aanlegfase telecomproviders betrokken worden om een mobiel netwerk aan te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland