Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2015 (wijziging samenhangende met Voorjaarsnota)

34210 A A Eindverslag van de vaste commissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening

Vergaderjaar 2014-2015

A

Vastgesteld 8 september 2015

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Sent

De griffier van de commissie,
De Boer