Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties)

34599 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 2

In de begrotingsstaten van de slotwet van het Ministerie van Financiën zijn abusievelijk enkele foutieve mutaties opgenomen bij artikel 1, 11 en 12. Middels dit wetsvoorstel worden de correcte standen gepresenteerd.

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem