Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015

34475 IX 10 Brief van de minister van financiën

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 10

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2016

In de begrotingsstaten van de slotwet van het Ministerie van Financiën zijn abusievelijk enkele foutieve mutaties opgenomen. Aangezien de slotwet al door uw Kamer is goedgekeurd, heb ik zowel uw Kamer als de Eerste Kamer hierover op 31 augustus jl. per brief geïnformeerd (Kamerstuk 34 475 IX, nr. 9). Naar aanleiding van deze brief heeft de Eerste Kamer mij verzocht om een technisch reparatiewetsvoorstel. Ik bied u daarom bij dezen een wetsvoorstel bij de slotwet 2015 aan, waarmee de correcte standen worden gepresenteerd (Kamerstuk 34 599).

De technische fouten in de slotwet hebben betrekking op de ontvangsten op artikel 1 en 12 en de verplichtingen/uitgaven op artikel 11. In totaal gaat het om een bedrag van € 113.000. In onderstaande tabel worden zowel de oorspronkelijke standen als de correcte standen gepresenteerd.

   

(6)

(6)

   

Slotwetmutaties zoals in Slotwet

Correcte slotwetmutaties

Art

Omschrijving

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

70.838

1.614

1.044.796

70.838

1.614

1.044.907

11

Financiering staatsschuld

6.227.819

6.227.819

251.174

6.227.820

6.227.820

251.174

12

Kasbeheer

– 1.261.872

– 1.261.872

1.474.213

– 1.261.872

– 1.261.872

1.474.214

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem