Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Internetbijlage 2: EMU-saldo en EMU-schuld

Tabel 2.1 Opbouw EMU-schuld collectieve sector (in miljoenen euro)
 

MN 2015

FJR 2015

EMU-schuld primo

454.149

452.056

EMU-saldo collectieve sector (min is overschot)

14.643

12.433

Correctie EMU-saldo sociale fondsen1

– 3.123

1.213

Kas-transactieverschillen en financiële transacties

1.541

– 15.790

EFSF

0

– 592

Aflossing ABN Amro / Fortis

– 150

– 1.800

Derdenrekening en overig

169

– 5.855

EMU-schuld ultimo

467.229

441.664

EMU-schuldquote

70,0%

65,1%

Noot 1: Het EMU-saldo van de collectieve sector wordt gecorrigeerd voor het saldo van de sociale fondsen omdat het EMU-saldo van de sociale fondsen ook onderdeel uitmaakt van de post kas-transverschillen en financiële transacties (kasbeheer).

Tabel 2.2 Opbouw EMU-schuldquote (in procenten bbp)
 

MN 2015

FJR 2015

EMU-schuld primo 2015

69,8%

68,2%

Noemereffect

– 1,8%

– 1,6%

EMU-saldo collectieve sector (min is overschot)

2,2%

1,8%

Correctie EMU-saldo sociale fondsen1

– 0,5%

0,2%

Kas-transactieverschillen en financiële transacties

0,2%

– 2,3%

EFSF

0,0%

– 0,1%

Aflossing ABN Amro / Fortis

0,0%

– 0,3%

Derdenrekening en overig

0,0%

– 0,9%

EMU-schuld ultimo 2015

70,0%

65,1%

Noot 1: Het EMU-saldo van de collectieve sector wordt gecorrigeerd voor het saldo van de sociale fondsen omdat het EMU-saldo van de sociale fondsen ook onderdeel uitmaakt van de post kas-transverschillen en financiële transacties (kasbeheer).

Tabel 2.3 Opbouw EMU-schuld (in miljoenen euro)
 

FJR 2015

Centrale overheid

371.548

Lokale overheid

46.770

Sociale fondsen

23.346

EMU-schuld

441.664

Bron: CBS

Tabel 2.4 Historisch overzicht EMU-saldo collectieve sector (in miljarden euro)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EMU-saldo centrale overheid

– 1,1

– 5,8

– 13,6

– 8,5

0,6

4,6

3,3

2,8

– 19,5

– 23,1

– 16,8

– 18,6

– 4,8

– 7,4

– 11,4

EMU-saldo sociale fondsen

0,3

– 2,0

0,2

0,9

– 0,6

– 1,9

0,2

3,0

– 8,7

– 1,8

– 6,6

– 3,6

– 8,4

– 6,0

1,2

EMU-saldo lokale overheden

– 0,9

– 2,5

– 1,9

– 1,4

– 1,4

– 1,5

– 2,2

– 4,3

– 5,2

– 6,7

– 4,2

– 2,9

– 2,3

– 2,2

– 2,3

EMU-saldo collectieve sector

– 1,7

– 10,3

– 15,3

– 9,0

– 1,4

1,2

1,3

1,4

– 33,5

– 31,5

– 27,6

– 25,1

– 15,5

– 15,6

– 12,4

EMU-saldo collectieve sector (in % bbp)

– 0,3%

– 2,1%

– 3,0%

– 1,7%

– 0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

– 5,4%

– 5,0%

– 4,3%

– 3,9%

– 2,4%

– 2,4%

– 1,8%

Bron: CBS

Tabel 2.5 Historisch overzicht EMU-schuld collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EMU-schuld collectieve sector

232,1

238,2

249,8

259,9

267,0

257,6

259,9

348,1

348,9

372,6

396,4

428,6

442,2

452,1

441,7

EMU-schuld collectieve sector (in % bbp)

48,7%

48,2%

49,3%

49,6%

48,9%

44,5%

42,4%

54,5%

56,5%

59,0%

61,7%

66,4%

67,9%

68,2%

65,1%

Bron: CBS