Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015

34475 A A Eindverslag van de vaste commissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening

Vergaderjaar 2015-2016

A

Vastgesteld 13 september 2016

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Sent

De griffier van de commissie,
De Boer