Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015

34475 IX C Memorie van antwoord

Vergaderjaar 2016-2017

C

Ontvangen 3 februari 2017

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Financiën. Wij danken de commissie voor haar opmerkingen en voor het verzoek om een technisch reparatiewetsvoorstel in te dienen. Wij hebben het verzochte wetsvoorstel op 2 november 2016 aan de Tweede Kamer doen toekomen (Kamerstuk II 2016/2017, 34 599, nr. 1).

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem