Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015

34475 IX D Eindverslag van de vaste commissie voor financiën

Vergaderjaar 2016-2017

D

Vastgesteld 7 februari 2017

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
De Grave

De griffier van de commissie,
Van Dooren